Les homilies d´horganya

Páginas: 4 (968 palabras) Publicado: 28 de enero de 2012
Homilies d’Organyà, més de 800 anys parlant català.
Les Homilies d’Organyà és un text , a mode d’epístola amb caràcter didàctic religiós, anònim i d’àmbit no literari i de contingut religiós. Enconcret un fragment de sis sermons quaresmals destinats a la predicació de l’Eevangeli. Segons els experts es van escriure entre finals de segle XII i principis del XIII.
Aquest document estàconsiderat, junt el Llibre del jutge, d’àmbit jurídic, com un dels primers textos escrits en català. No obstant això, cal tenir en compte, que les llengües romàniques van nàixer entre el segle VII i el VIII del’evolució del llatí vulgar, i açò es reflecteix veu reflectit al text en les formes lingüístiques emprades, com hi podrem veure vorer( veure) al text més tard i farem referència més endavant. Quanta A aquest moment històric, la única (l'única) llengua escrita era el llatí i s’aprenia a les escoles, per tant no arribava a tota la població, el llatí era una llengua culta. No obstant, alsdocuments escrits trobem traces de les noves llengües parlades, la qual cosa ens indica, que possiblement el fet de no tenir cap text escrit en català abans del s. XII, no és perquè no haja existit existia,sinó que, no s’ha conservat.
Pel que fa aquest document, s’emmarca a l’etapa feudal, època d’invasió almoràvit i almohade i d’intolerància religiosa. Tal vegada per aquest motiu l’Església a fi detransmetre la informació als feligresos, va impulsar a través de l’oralitat els parlars vulgars romànics. Les Homilies d’Organyà estan escrites per a ser dites en la llengua del poble, però lal’Església no es desvincula del llatí, sinó tot el contrari, fa del llatí una llengua pròpia i això queda reflectit en els diferents graus de formalitat emprats segons la intenció, com més endavant veurem voremquan ferm referència a l’apartat de l’estructura del text.
Pot ser que per una banda Sens dubte, la Renovatio Carolíngia (768-814) norma on s’estableix el llatí culte per l’ús administratiu i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Homilia
  • Homilia
  • Homilia
  • homilia
  • homilia
  • homilias
  • homilias
  • Homilia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS