Les Noves Tecnologies En L’àmbit De La Participació Política, Un Anàlisis Conceptual

Páginas: 3 (670 palabras) Publicado: 26 de noviembre de 2012
Les noves tecnologies en l’àmbit de la participació política, un anàlisis conceptual

INTRODUCCIÓ:
Amb l’aparició de les noves tecnologies, Internet i les xarxes socials, moltes de lesconcepcions que s’havien anat consolidant al llarg del temps han hagut de fer front a una nova realitat que representa la societat del segle XXI. Una mostra d’això és el que passa al món de la participacióciutadana en l’àmbit de la política: les noves formes de comunicació mitjançant Internet i les xarxes socials han donat noves eines per a que es produeixi aquesta participació. A Espanya per exemple unade les primeres ocasions en que es va començar a produir aquest nou fenomen va ser en les concentracions pels atemptats del 11M de 2004 en que milions d’habitants es van concentrar via SMS per a donarcondol i demanar explicacions al govern aleshores presidit per José María Aznar. Aquests primers passos varen donar lloc a la mobilització ciutadana a través de les xarxes socials com ara Facebook,Twitter, Tuenti, fòrums d’opinió o altres elements. Davant la mancança d’estudis que revisin els conceptes teòrics de participació política que havien aparegut fins ara, la intenció d’aquest treball ésrepassar les principals concepcions teòriques que fins ara havien explicat la participació política, mirar com encaixen dins la nova realitat i trobar una possible solució als problemes que s’hipuguin plantejar.
MARC TEÒRIC:
Per poder comprendre l’abast i l’impacte de les noves tecnologies sobre la participació política s’ha escollit un parell d’estudis centrats en l’Estat espanyol, el primerrealitzat per Mariano Torcal, José Ramón Montero i Jan Teorell l’any 2006 titulat “La participación política en España: modos y niveles en perspectiva comparada” i el segon realitzat pel CIS titulat“Internet y participación política en España” basat en diverses enquestes realitzades pel propi CIS durant la dècada del 2000.
Per a poder elaborar aquest treball primer s’ha de trobar una definició...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Participacio politica
  • Análisis conceptual de la tecnología y de la técnica en el entorno social
  • Analisis conceptual de la tecnologia y de la tecnica en el entorno social
  • Análisis Comparativo De Las Políticas Públicas En Tecnología Aplicada A La Educación
  • la participaci n de los argentinos en la politica
  • Les noves tecnologies aplicades al turisme
  • Últims percentatges en noves tecnologies
  • Analisis De La Politica De Ctei De Colombia En Contraste Con La Politica De Ciencia Y Tecnologia De Costa Rica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS