ley de 26 de julio de 1878

Páginas: 3 (613 palabras) Publicado: 1 de febrero de 2014
1 . La Llei de 26 juliol 1878 de treballs perillosos dels nens .
Els treballs perillosos a què es referia aquesta llei eren els de " equilibri, força , dislocació , valor o proesa física " delsprofessionals del circ . El seu objectiu era la prohibició o restricció d'aquestes activitats als menors de setze anys en el cas que no fossin descendents i en el cas de descendents als menors de dotzeanys . Incloïa també entre els seus preceptes la prohibició de dedicar els menors a la mendicitat o de lliurar-los a altres persones per a la seva explotació com captaires . La Llei de 26 de juliol de1878, malgrat la seva proximitat temporal , es diferencia totalment de la Llei de 24 de juliol de 1873, també coneguda com a Llei Benot , l'àmbit d' aplicació era la fàbrica , el taller , la fosa o l'mina .
Es tractava més que d'una llei laboral en el sentit estricte , en una norma per castigar els abusos de la pàtria potestat sobre els menors i de la posició patronal d'explotació de treball demenors . Una doble activitat laboral qualificada de perillosa i que estava directament relacionada , d'una banda , amb la tipologia pròpia dels espectacles públics d'aquell moment i per l'altra amb lamendicitat o amb la vagància .
En l'article 1 , 4 de la Llei trobem la regulació d'un problema existent , la mendicitat :
"Els ascendents , tutors , mestres o encarregats , per qualsevol títol , dela guarda d'un menor de setze anys que l’entreguen gratuïtament a individus que exerceixin les professions expressades en el número segon ( acròbates , gimnastes , funàmbuls , bussos , domadors deferes , toreros , directors de circ o altres anàlogues ) o es consagrin habitualment a la vagància o mendicitat . Si el lliurament es verifiqués mitjançant preu, recompensa o promesa , la penaassenyalada s'imposarà sempre en el grau màxim ( ... ) " .
Els subjectes actius d'aquesta relació són els ascendents , però es determina i s'inclouen els tutors , mestres o encarregats de la guarda legal...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ley 26
  • valores 26 de Julio
  • Ley 1878 de 2008
  • TEXTO COMPLETO DE LA LEY 26
  • Ley 26 de adjudicacion
  • CAPACITACION CBOS GUERERRO 26 JULIO
  • ley 26 del 2007
  • Art. 26 Ley Fiscal

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS