Música Al Barroc

Páginas: 7 (1722 palabras) Publicado: 9 de marzo de 2013
El Barroc; els grans contrastos, les grans exageracions
Índex:
- Context històric i artístic
- La música barroca
• característiques generals • música vocal
• música instrumental
- Compositors
Segles XVII i XVIII
Les nacions europees se sumeixen en greus conflictes bèl·∙lics que, tot i la riquesa sorgida del comerç colonial, provoquen una greu crisi econòmica que comportaepidèmies i fam.
Guerra dels 30 anys 1618-‐1648
Guerra dels Segadors 1640-‐1659 Guerra de Successió 1702-‐1716
Formació de grans imperis i definició de noves fronteres.
El Barroc es dóna en el context de les monarquies absolutes, en què el monarca concentra en les seves mans tots els poders de l’Estat.
Els reis i la noblesa s’alien en contra de la burgesia creixent, que actua com a mecenesdels artistes i que està prenent cada vegada més importància econòmica i social.
Els respectius reis aniran adquirint cada cop més i més poder. Apareixen les MONARQUIES ABSOLUTISTES (Lluís XIV i Felip V):
“El poder ve concedit per Déu!”
“És legal perquè és la meva voluntat!” (Lluís XIV, rei de França)
Gran necessitat de transmetre grandesa, poder, perfecció, riquesa, ostentació,...religiositat quan calgui! Cal impressionar!
L’ART serà el gran MITJÀ PROPAGANDÍSTIC!
El Barroc és el període artístic que comprèn el segle XVII i la primera meitat del segle XVIII.
Cronologia (Història de la Música) Inici: 1600 (estrena primera òpera)
Final: 1750 (mor J. S. Bach)
EL BARROC (1600-‐1750)
Barroc: perla irregular. Terme negatiu/crític proposat pels escriptors del s.XVIIIper referir-‐se al recarregament, recargolament, irregularitat, artificialitat, “caprichositat”... de les obres d’art en general i de l’arquitectura en particular durant el s.XVII i primera meitat del XVIII.
*  Els artistes del Barroc es contraposen a l’art del Renaixement.
*  Si els artistes renaixentistes buscaven l’equilibri i la lògica, la recerca de la bellesa clàssica, el Barrocbusca destacar:
contrastos
gust pel detall sentit del moviment ́
dramatisme
• Tècnica del clarobscur
Sentit del moviment
• Utilització del daurat
• Dramatisme • Expressivitat • Gran ornamentació
Galileu
Gran desenvolupament de la ciència:
Galileu Galilei 1564-‐1642 J. Kepler 1571-‐1630
R. Descartes 1596-‐1650 I. Newton 1642-‐1727Literatura:
Cervantes 1547-‐1616 Molière 1622-‐1673
i de l’art (pintura, escultura...):
Caravaggio 1571-‐1610 Velázquez 1599-‐1660 Murillo 1617-‐1682 Bernini 1598-‐1680
i El Greco, Zurbaran, Rubens, Vermeer, Rembrandt, Goya...
Característiques generals
*  Nova textura: Melodia acompanyada.
*  Baix continu
*  Estil concertant: basat en la idea de contrast.
*  Ús de latonalitat: aprofitament de les capacitats expressives del to Major i Menor
*  Ritme variat
*  La música profana predomina sobre la sacra.
*  Naixement dels acords.
*  Àmbit ample.
*  Unes obres per ser cantades i altres per ser tocades amb instruments.
*  Consolidació dels mecenes.
Per tal de captar l’atenció de l’espectador caldrà crear NOUS RECURSOS iutilitzar GRANS CONTRASTOS.
Dins la música:
Nous instruments Noves textures
Nous efectes sonors
Fort / Fluix
Ràpid / Lent
Enèrgic / Calmat Agut / Greu
Solista / Conjunt Vertical / Contrapunt Vocal / Instrumental Natural / Ornamentat
Necessitat (voluntat) d’un canvi:
- Camerata fiorentina o Camerata Bardi: grup d’humanistes, poetes, músics i intel·lectuals que sota el mecenatge delcomte Bardi es reunien (entre 1573 i 1585) per discutir les tendències de l’art en general i de la música i el drama en particular. Donarà lloc a l’aparició de l’ÒPERA.
- Monteverdi (1567-1643), extraordinari músic que farà de pont entre l’estètica del Renaixement i del Barroc. Va escriure un gran nombre de madrigals, agrupats en 8 llibres. En el V Llibre de Madrigals, avisa de l’ús d’un nou...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La musica en el barroco
  • Musica Barroca
  • musica barroca
  • Música del barroco
  • Musica barroca
  • Musica Barroca
  • Musica de Barroco
  • Musica barroco

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS