Majestat batllo

Páginas: 3 (583 palabras) Publicado: 11 de enero de 2012
[pic]

[pic]

En el braç vertical de la creu, damunt de la figura de Crist, hi ha la inscripció Ihs nazarenus rex iv deorum “Jesús natzarè, rei dels jueus”.
Al revers de la creu hi queden restesd’un agnus Dei de color vermell i blau verdós.
La figura no reflexa patiment ni dolor de la crucifixió amb clara voluntat d’eternitat.
Els crucifixos es varen començar a confeccionar a partir delsegle IV d C. Els antecedents més antics són les imatges del llibres manuscrits i d’altres models que procedeixen de l’Església d’Orient, en aquest cas sembla que la influència més clara està en elCrist siríac de Berit, i de la tradició aràbiga la policromia viva ja que la fusta era un material massa pobre.
La Majestat Batlló és la representació del Crist solemne, triomfant en contraposició alCrist nu i mort. Aquest és viu, amb els ulls oberts i sense patiment perquè el que es pretenia era establir el símbol del Déu que regna en un context social que admetia que el món humà fos un reflex deldiví i d’aquesta manera justificar el feudalisme. L’església encarregava aquest tipus d’obra amb finalitat didàctica ja que recordava el Sacrifici de Jesús i ordenancista.

EL ROMÀNIC. Concepte.Per primer cop Europa Occidental té un estil artístic propi que contribueix a perfilar els trets definitoris de la cultura occidental: l’imperi cristià com a forma d’organització política, elfeudalisme com a forma d’organització social i el cristianisme d’obediència romana i l’art romànic com a expressions culturals.
El límit geogràfic de Romànic és Europa Occidental: la meitat nord d’Itàlia, elsregnes cristians de la Península Ibèrica, tot l’actual França i el territori de l?imperi Germànic són el nucli central de l’art nou, a més de les Illes Britàniques i a l’Illa de Sicília.
Períodes:Primer Romànic:
Des de finals del segle X a finals del segle XI. Monestirs i esglésies. Es defineixen les característiques de l’estil.
Romànic Ple:
Des de finals del segle XI fins a mitjans del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Majestat batlló
  • Majestat Batlló
  • Majestat Batlló
  • Batlle
  • casa batllo
  • Maiestas batlló
  • Batlle Rol
  • Majestad batlló

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS