Mecanismes de transmissió de moviment

Páginas: 17 (4023 palabras) Publicado: 19 de agosto de 2009
Kevin Aznar Santiago 1r A BAT
Tecnologia

Índex

Unitat 11 Mecanismes de transmissió del moviment 3
1. Mecanismes de transmissió de moviment 3
2. Trens de mecanismes 8
3. Embragatges, frens i altres mecanismes 8

Ampliació: Frens de disc en un automòbil, canvi i manteniment 10
1. Parts 10
2. Utilització dels frens de disc 11
3. Funcionament 11
4. Cilindres de roda11
5. Efecte d’autoenergització 11
6. Ajustador automàtic del fre 12
7. Líquid de fre 12
8. Ajustament dels frens 13
9. Avantatges i inconvenients 15

Bibliografia 16Unitat 11
Aquesta unitat es centra en l’estudi cinemàtic i dinàmic dels mecanismes adoptats en la màquina. Els mecanismes de transmissió de moviment poden ser considerades màquines però cal considerar-losparts d’una màquina, quina seva funció és transmetre el moviment modificant-ne el valor o la força.
Es poden classificar en:

1. Mecanismes de transmissió del moviment
2.1. Mecanismes de transmissió directa
2.2.1. Arbres i eixos
* Arbre: peça cilíndrica capaç de transmetre un moviment circular i també un moment o parell motor.
* Eix: peça generalment cilíndrica sobre laqual giren altres peces d’un conjunt mecànic.
L’arbre transmet un moment torçor o parell motor, un esforç de tracció i l’eix no ho transmet i serveix només de suport. L’arbre també pot suportar esforços de flexió i cissallament i els eixos només de flexió i cissallament.

2.2.2. Acoblaments
Per a unir 2 eixos o 2 arbres que estan alineats sense modificar-ne la velocitat ni el moviment.* Acoblament rígid: s’uneixen amb peces metàl·liques que es fixen amb caragols amb un sistema de brides o cadenes evolvents.
* Acoblament flexible: s’uneixen per mitjà d’una junta elàstica de goma o cautxú, que permet una tolerància en l’alineació del eixos i absorbeix vibracions.
* Acoblament mòbil: quan la separació dels elements ha de ser variable. Els arbres solen ser estriats.
*Cardan: quan es vol transmetre un moment torçor motor entre dos elements rotatoris, els eixos no estan alineats i es tallen. La unió es fa per mitjà d’una creuera, sobre la qual s’acoblen les forquilles que van al final dels dos arbres. L’angle màxim és de 45º i no es modifica ni la velocitat ni el moment torçor.
* Limitadors de parell: quan es vol una transmissió directa però limitant el momenttorcór o parell de transmissió per motius de seguretat. 2 tipus:
* Disc de fricció: entre l’arbre i l’element que transmet el moviment, de manera que a través d’una rosca es pot ajustar la pressió entre el disc, l’arbre i la roda. A partir d’un moment torçor la unió patina.
* Passador cissallable: entre l’arbre i la roda, de manera que el passador està calibrat per suportar undeterminat esforç de cisallament, a partir del qual es talla i desconnecta la transmissió.

2.2. Mecanismes articulats
2.3.3. Mecanisme de 4 barres articulades
Dispositiu senzill format per 4 barres unides entre si amb articulacions:
* Manetes: si les barres unides a l’estructura giren completament.
* Balancins: si només oscil·len.

2.3.4. Mecanisme biela-maneta
Transforma elmoviment circular en rectilini i a l’inrevés, de manera il·limitada, però tenint en compte que el moviment rectilini és alternatiu.
La maneta o cigonyal porta acoblada la biela, l’altre extrem d’aquet es fixa al pistó o èmbol, que es mou dins d’un cilindre.
El pistó té un moviment rectilini alternatiu. Quan és a la posició més allunyada del cigonyal es diu punt mort superior (PMS) iimmediatament desprès inverteix el seu moviment. Quan es troba a la posició més propera es diu punt mort inferior (PMI) i comença a avançar.
La distància entre PMS i PMI es diu cursa y és igual al diàmetre de la circumferència de gir del cigonyal. El seu ús principal és als motor d’explosió interna

2.3.5. Mecanisme de jou escocès o biela infinita
També transforma el moviment rectilini a circular...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PROGRAMACIÓ UNITAT 6 Mecanismes de transmissió del moviment
  • Mecanismes
  • Movimentos
  • Mecanismes de transformació
  • Movimento lineal
  • moviment rectilini
  • movimentos literarios
  • Moviment Obrer

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS