Medio ambiente

Páginas: 4 (929 palabras) Publicado: 24 de mayo de 2011
1. Conceptes ambientals

Medi ambient:
Conjunt de valors naturals, socials i culturals existents en un lloc i moment determinats, que influeixen en la vida material i psicològica de l’home ien el futur de les generacions futures

Biodiversitat:
Varietat d’éssers vius diferents que habiten en un mateix espai.

Ecosistema:
Sistema complex format per elements físics ibiològics.

Cadena tròfica:
Procés on es transfereix energia alimentària a través de diferents organismos, en el que cada un s’alimenta del que el precedeix i serveix d’aliment al següent.Ecologia:
Ciència que estudia les relacions entre els diferents éssers vius i el lloc on habiten

Impacte ambiental:
Efecte que una determinada acció humana produeix sobre el mediambient.

Desenvolupament sostenible:
Model de desenvolupament que busca satisfer les necessitats dels present sense comprometre les necessitats de les futures generacions.

Energiesrenovables:
S’obtenen de fonts inesgotables o de temps de renovació molt curt (eòlica, solar, geotèrmica, hidràulica).

Principi de qui contamina paga:
principi recollit en el Tractat de la UnióEuropea el qual qui contamina ha de pagar pel dany fet.

2. Contaminació

Qualsevol tipus d’impuresa, matèria o influència físiques introduïts en un
medi natural i en nivells més elevatsde l’habitual, que puguin ocasionar
dany o perill al sistema biològic, apartant-lo del seu equilibri.

Tipus de contaminants: Físics (formes d’energia), químics (mol·lècules) o biològics(microorganismes)

Tipus de contaminació:

a.Atmosfèrica:

Pot tenir causes naturals (volcans, incendis forestals, plantes, sòl, mar) o antropogèniques.

Contaminants químicsDels contaminants químics atmosfèrics el més important és el diòxid de carboni (CO2), gas incolor i onodor que es presenta de forma natural. Aquest gas es genera en la combustió i en la respiració....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Medio ambiente
  • Medio ambiente
  • Medio ambiente
  • Medio ambiente
  • Medio Ambiente
  • Medio Ambiente
  • El medio ambiente
  • El medio ambiente

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS