Migracions

Páginas: 7 (1512 palabras) Publicado: 17 de junio de 2011
Les migracions
La dinàmica de la població depèn també de la mobilitat de la població o saldo migratori: si la immigració és més gran que l’emigració, el saldo és positiu i la població augmenta; si l’emigració és més gran que la immigració, el saldo és negatiu i la població disminueix.

• Causes i conseqüències dels moviments migratoris
Les causes de les migracions són diverses i les sevesconseqüències, complexes.

Causes dels moviments migratoris
1. Causes demogràfiques i econòmiques: Són dues de les raons més freqüents de l’emigració. Provoca la desocupació i els salaris baixos. Va ser la causa de l’emigració espanyola cap a l’Amèrica Llatina i cap a l’Europa occidental, i la que va provocar les migracions interiors camp - ciutat durant els segles XIX i XX.
2. Causesrelacionades amb catàstrofes naturals: Causen la inseguretat de la població o perpetuen males collites. A Espanya ha comportat el despoblament de territoris molt àrids.
3. Causes polítiques: A Espanya, després de la Guerra Civil, moltes persones es van veure obligades a exiliar-se.
4. Causes socioculturals: El desig de viure en estats més democràtics o l’atracció que exerceix un lloc, com Espanya, ons’instal•len nombroses persones jubilades, a causa de les bones condicions climàtiques.

Conseqüències dels moviments migratoris


Per al país d’origen

Per el país de destinació
Per a la persona emigrant

ASPECTES POSITIUS

Reducció del problema de falta de feina.
Rebaixa la pressió fiscal.
Ajorna problemes urgents.

Aportació en el desenvolupament econòmic, diversitat cultural,fan els treballs que ningú vol fer, etc.
Trobar un bon lloc de treball amb un salari suficient per poder mantenir-se en condicions.

ASPECTES NEGATIUS

Pèrdua de força de treball, envelliment de la població i despoblament del territori.

Conflictes laborals, degradació d’habitatges a la perifèria i centre urbà. problemes d’acceptació per una part de la societat.
Decidir qüestionsimportants sense garanties ni seguretat: adaptar-se al nou medi, fer cara als possibles problemes de llengua, cultura, etc.Migracions a Espanya
• Transoceàniques à Sud-americà:
- Veneçuela
- Cuba
- Argentina
Històriques s. XIX. Implicaven poca sortida de població ateses a les dificultats del viatge. Al mitjan del s. XIX, amb l’inici de la industrialització, els vaixells de vapor vanfacilitar els desplaçaments i l’emigració es va fer massiva. Amèrica era un bon lloc de destinació, perquè hi havia molta terra per treballar.
En el període 1911-15 van sortir d’Espanya 800000 persones, de les quals 650000 van anar a l’Amèrica Llatina, especialment a l’Argentina.
 Procedien de Galícia, Astúries i les Canàries. Era una població pagesa.
Aquest fluxos es van reduir per la gran crisieconòmica mundial del 1929, la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial.
En 1950, l’emigració transoceànica es va reactivar, i Veneçuela va passar a ser el primer lloc com a destinació. Des del final de la dècada del 1950, les migracions espanyoles van començar a dirigir-se preferentment cap a Europa.

• Modernes
1. Camp/ciutat (interior) à Èxode rural, anys 60/70 à Babby boom (A laresta d’Europa va ser 10 anys abans).
Castella la Manxa i Lleó, Galícia, Extremadura i Andalusia interior tenien dificultats socioeconòmiques originades per l’escassa productivitat de la terra.
Amb el desenvolupament de les comunicacions gran part de la població d’aquest llocs es va dirigir cap a les ciutats i els territoris industrials, es va iniciar una forta migració interior camp-ciutat.
Lamillora progressiva de l’economia espanyola va afavorir un procés de mecanització de la terra que va originar un nou increment de l’atur i de l’emigració a les ciutats per cercar feina.
La població activa agrària, que el 1960 encara era el 40% i representava uns 4 milions de persones, s’havia reduït el 1970 a menys de 3 milions.
Llocs d’origen: Terol, Soria, Lugo, Ourense, Zamora, Àvila,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • MIGRACIONS
  • migracions españolas
  • Peronismo y Migracions
  • MARCADORS GENETICS I MIGRACIONS
  • Migracions Internacionals S.Xix
  • Les Migracions Europees En L'Època Contemporània

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS