MONSERRAT ROIG SELECTIU

Páginas: 4 (931 palabras) Publicado: 19 de enero de 2014
 MONTSERRAT ROIG
a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text [1 punt: 0‟5 pel tema; 0‟5 per les parts]

Tema: La recuperació de l‟autoestima i de la il·lusió de viure
Parts bàsiques deltext: text descriptiu i narratiu estructurat a l‟entorn de tres parts.
- Primer paràgraf (l. 1-6). Descripció del personatge de la Maria, en què es
posa de manifest el seu pessimisme, elsentiment de culpa, la pèrdua d‟il·lusió en la seua
relació matrimonial, la situació econòmica precària, etc.
- Segon i tercer paràgraf (l. 7-18). Canvi de rumb en la percepció de les
coses. La Mariapercep que la seua relació sentimental torna a adquirir vida i comparteix
amb el seu marit la il·lusió de planificar un viatge a “la terra de les girafes”. Les imatges
del fullet publicitari fanque s‟emocione pensant en les coses que veurà i compartirà amb
l‟home.
-Quart paràgraf (l. 19-26). Busquen la manera de pagar el viatge amb un
crèdit i l‟empenyorament de joies. La il·lusió delviatge, en contrast amb la primera part
del text, provoca que la Maria torne a estimar-se a si mateixa, que torne a sentir-se
estimada per l‟home, que tot torne a ser com abans, com quan erafeliç.

b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies [1 punt]
Resposta semioberta.

c) Indica els recursos expressius de caràcter literari presents al text. [0‟5 punts:0‟1
punt per exemple de recurs expressiu]
A títol orientatiu, en destaquem uns quants:
-Comparances per a crear un entorn negatiu: “com si fos una cambra resclosida”, “la
sang ... era com labrossa”, etc.
-Isotopia: paraules o expressions del primer paràgraf que contribueixen al pessimisme o
desànim (“mala olor”, “pudor”, “no entrava mai un raig de llum”, “no podia tenir fills”,
“noservia per a res”, “no hi havia ni diners ni amor”, etc.)
-Comparances per a crear un entorn positiu: “ulls com a agulles de cap”, “morro carregat
de paciència”, “lluents com la vaixella d‟una...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Roig
  • monserrate
  • monserrate
  • Monserrat
  • Monserrate
  • Monserrate
  • monserrat
  • Monserrat

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS