Moobing

Páginas: 30 (7390 palabras) Publicado: 12 de octubre de 2014Treball sobre el mobbing laboral concepte i origen de la paraula, causes, conseqüències, com lluitar-hi per les vies administratives i jurídiques i anàlisi amb casos reals.Trabajo sobre el mobbing laboral: concepto y origen de la palabra, causas, consecuencias, como combatirlo por las vias administrativas y jurídicas y análisis con casos reales.


Work of labormobbing: concept and origin of the word, reasons, consequences, how to arrange it with administrative and juridical way and analysis of real cases.

Índex
Introdució
1.Conceptes i història del mobbing laboral i inmobiliari......................................................Pàg. 1
1.1Concepte demobbing.......................................................................................................Pàg. 2
1.2Història de la paraula mobbing........................................................................................Pàg. 2
1.3Història i concepte del mobbing laboral..........................................................................Pàg. 2
2.El desenvolupament del mobbinglaboral..........................................................................Pàg. 3
2.1Característiques del Mobbing..........................................................................................Pàg. 4
2.2Assetjadors morals...........................................................................................................Pàg. 4
2.2.1 Comportament dels assetjadors...................................................................................Pàg.5
2.2.2 Els cinc tipus basis d'assetjament i els seus efectes segons Leymann..........................Pàg. 5
2.2.3 Tipus de mobbing segons l'origen dels atacs................................................................Pàg. 7
2.3 Efectes del mobbing sobre les víctimes...........................................................................Pàg. 8
2.4 Com combatre el mobbinglaboral..................................................................................Pàg. 9
2.4.1Accions previes a accions juridiques i/o administratives.............................................Pàg. 9
2.4.2 Accions administratives...............................................................................................Pàg. 10
2.5 No es consideramobbing................................................................................................Pàg. 10
2.6 L'assetjat i la baixa laboral..............................................................................................Pàg. 11
2.7.Maneres per tal de detectar el mobbing a les empreses..................................................Pàg. 11
3.L'assetjament psicológic al treball i les relacioónsjurídiques...........................................Pàg. 12
3.1 El concepte de mobbing com a risc psicosocial al treball..............................................Pàg. 12
3.2El tractament tradicional del problema...........................................................................Pàg. 13
3.3 El tractament del assetjament laboral conforme a la lleis de
prevencio de riscoslaborals.................................................................................................Pàg. 15
3.4 El assetjament laboral duut aterme per un treballador
o els seus representants........................................................................................................Pàg. 16
3.5 El tractamen del assetjament moral quan l'agressor és
un empleat de la mateixjerarquía........................................................................................Pàg. 16
3.6 Posibilitat de intervenció de l'inspecció del treball
contra el asstjament laboral.................................................................................................Pàg. 16
3.7 Possibles accions jurídiques del afectat........................................................................Pàg. 17
4. Anàlisis de casos...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • moobing
  • Moobing
  • moobing
  • Moobing
  • moobing
  • Moobing
  • Moobing
  • Moobing

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS