naturals

Páginas: 3 (572 palabras) Publicado: 12 de junio de 2015
xINS JOSEP VALLVERDÚ
Ciències de la naturalesa.

ACTIVITATS DE TREBALL
Unitat 6. La part sòlida de la Terra.

1. Què és l'escorça terrestre? Quines àrees diferents es poden trobar a la sevasuperfície?
L'escorça terrestre es la part solida i mes externa de la terra. Representa un 1%.
Esta consituida per minerals que s'agrupen i formen roques. Te uns 5-40km de gruix. Es divideix en : escorçacontinental i oceànica

2. Quines estructures de relleu es poden trobar als fons dels oceans?
La dorsal oceànica, plana abissal, serralades muntanyoses i fosses oceàniques

3. Esmenta els elementsgeoquímics més abundants a l'escorça de la Terra.
Oxigen :46,60%
Silici:27,72%
Alumini:8,13
Ferro :5%
Calci :3,63%

4. Què són els minerals?
Els minerals son els concequents de les roques es caracteritzenperquè son :
-Naturals : es troben a la natura.
-Sòlids
-Inorgànics: no provenen dels éssers vius.
Alguna composició química definida.
Amb una estructura ordenada dels àtoms.

5. Què significa que unmineral és mena?
En un jaciment mineral: una mena es la part que sapròfita.

6. Què és un jaciment mineral?
Jaciment mineral : es un agregat de substancies d'origen mineral que es troba a l'escorçaterrestre i que pot generar un venenífic econòmic.

7. Indica dos objectes que estiguin fabricats amb minerals. I ara dos objectes més que no estiguin fabricats amb minerals ni amb derivats seus.
La telei la campanaestan fets amb minerals i la taula i la cadira no estan fabricats amb mineral.

8. Què són les pedres precioses?
Alguns minerals, per la seva bellesa, duresa i escassetat, es considerenpedres precioses. 

9. Anomena les principals propietats físiques que es poden observar en els minerals.
L'habit,el color,color de la ratlla, la lluentor, la duresa, l'exfoliació i la fractura i elmagnetisme.
10. Què és el color de la ratlla?
Correspon al color del mineral en pols i és més significatiu que la característica anterior

11. Què vol dir exfoliació?
L’exfoliació ens permetrà...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Naturals
  • Naturals
  • Naturals
  • Ciencies Naturals
  • Parc Naturals
  • Powerpoit Naturals
  • Copies De Naturals
  • Resum de naturals

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS