Neumatica Hidraulica

Páginas: 3 (665 palabras) Publicado: 5 de noviembre de 2015
1. Representación dos sistemas de control. Simboloxía. Función de transferencia nunha conexión en anel
con realimentación directa

2. Debuxar os símbolos dos seguintes elementos pneumáticos:
a)Accionamento eléctrico.
b) Válvula selectora de circuíto.
c) Válvula 4/3.

4. Identifica cada compoñente do circuíto.
Describe o seu funcionamento, enumera
os diferentes elementos que o
compoñen e debuxao diagrama
desprazamento-fase.
¿Que lle ocorre ao cilindro se se actúa á
vez sobre as dúas válvulas? ¿Por onde
sae o ar cando a barra do cilindro entra?


1. Función das bombas hidráulicas dentro duncircuíto hidráulico.

1. Principais diferenzas entre os compresores de émbolo e os compresores rotativos de paletas.

4. Unha prensa hidráulica dispón de dous cilindros, un grande de 5 cm de diámetroe outro pequeno de 8
mm. ¿Que forza se exercerá sobre o émbolo grande se sobre o menor actúa unha forza de 20 kp?

3.1 O fundamento da prensa hidráulica é o mesmo que o do gato hidráulico; ambos osmecanismos se
basean en:
a) Teorema de Bernoulli; b) Principio de Pascal; c) Lei de continuidade; d) Efecto Venturi
b) 1. Elementos de traballo de movemento lineal dun circuíto pneumático: tipos, partesfundamentais e
c) función que desempeñan dentro do circuíto pneumático

2. Responder brevemente aos seguintes apartados:
a) ¿Que é unha porta lóxica?.
b) Diferenzas entre a porta AND e a porta OR.
c)¿Cales son as portas lóxicas universais?


4. Dun cilindro de doble efecto coñécense os seguintes datos: diámetro do émbolo=10cm.; diámetro do vástago=3 cm.; carreira=12 cm. Este cilindro conéctasea unha rede de aire comprimido a unha presión de 2 MPa e efectúa 15 ciclos por minuto, supoñendo que non exista rozamento, calcular:
a) Forza que exerce o vástago na carreira de avance.
b) Forza queexerce o vástago na carreira de retroceso.
c) Consumo de aire en condicións normais.


1. Función das bombas hidráulicas dentro dun circuíto hidráulico.

2. Responder brevemente os seguintes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Hidraulica y neumatica
  • Neumatica e hidraulica
  • Hidraulica y neumatica
  • neumatica e hidraulica
  • Neumatica e Hidraulica
  • neumática e hidraulica
  • HIDRAULICA Y NEUMATICA
  • Hidraulico & Neumatico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS