njnbjb

Páginas: 3 (548 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2014
Catalunya és un territori històric format originalment a partir dels comtats que formaven la Marca Hispànica, al nord-est de la Península Ibèrica, en temps de Carlemany. Avui en dia, el mot Catalunyas'empra sobretot per referir-se a la Comunitat Autònoma de Catalunya, a Espanya, i la Catalunya del Nord, que forma el Departament dels Pirineus Orientals a França.
Sobre la base llatina es vansuperposar dos prestrats principals en la formació del que serà Catalunya: el visigot i l'àrab, amb diferent grau d'incidència segons la part de Catalunya (nova o vella) i diversa influència en el tempsd'estada i la composició social.
El nom de Catalunya podria venir d'aquesta època i faria referència al gran nombre de castells i fortaleses que hi havia pel seu caràcter de frontera. En el sistemafeudal era habitual que el noble en possessió d'un feu delegués l'administració d'un castell en un vassall seu, anomenat castlà. Sembla que seria a partir d'aquest càrrec que sorgiria el nom deCatalunya, en un procés lingüístic semblant al que originà el nom de Castella a partir de castell.
Gran part de la història de Catalunya, fins al 1714, està vinculada a l'establiment d'una unió dinàsticad'Aragó i Catalunya que es materialitzà políticament en la Corona d'Aragó. Per tant, la gran majoria dels fets històrics que afectaren Catalunya tracten d'esdeveniments que ja havien implicat, o acabenimplicant igualment, la resta dels països hispànics de la Corona d'Aragó. No obstant això, pel caràcter confederal de la seva estructura política, els esdeveniments poden haver tingut en momentsdiferents o, fins i tot, amb algunes diferències respecte de la resta del territori. Així, per exemple, la numeració dels reis de la Corona, com a sobirans de Catalunya, podria no coincidir amb la numeraciórespectiva al Regne de València o al Regne d'Aragó o, un altre exemple, els Decrets de Nova Planta no s'aplicaren exactament igual ni en el temps ni en la forma ni en el contingut.
Quan parlem de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS