Oda A Espanya Joan Maragall DEFINITIU

Páginas: 5 (1108 palabras) Publicado: 3 de junio de 2015

ODA A ESPANYA
CATALÀ

ÍNDEX


Context històric....................................3
MOVIMENTS LITERARIS.........................3
BIOGRAFIA, JOAN MARAGALL.................3
ODA A ESPANYA...................................4
ESTRUCTURA INTERNA I ARGUMENT.......5
MÈRICA I ESTRUCTURA EXTERNA...........5
FIGURES RETÒRIQUES..........................6WEBGRAFIA........................................6
CONTEXT HISTORIC
Espanya es trobava en un moment de radicalització a causa la pèrdua colonial. Perdre les colònies de Cuba i Filipines, el 1898, va suposar una desestabilització ja que tenien gran importància comercial i agrícola, per això Espanya perd el seu discurs centralista a favor de les sensibilitats centrífugues i només li restarà l'ús de la força per a mantenir alguna cosa que nopodia per la via de "la grandesa de la pàtria".

MOVIMENTS LITERARIS
El modernisme català va ser un moviment políticocultural que buscava transformar la societat catalana. Els modernistes, de final del XIX i principis del XX, van esforçar-se per aconseguir una cultura moderna i nacional. Es va desenvolupar a Catalunya al llarg d'uns 30 anys, entre aproximadament 1885 i 1920.
En aquest correntliterari en Joan Maragall va tenir un paper molt important. El poeta va introduir a Catalunya una bona part de la poesia alemanya (Goethe, Novalis, Nietzsche) i va renovar plantejaments teòrics i formals. Malgrat que Maragall continuava condicionat pel floralisme1 i el retoricisme2 de la Renaixença.
Tot plegat ho va recollir en la seva teoria de la paraula viva, que va crear escola. Apropava elllenguatge a la parla col·loquial, deslligant-se de límits formals, per apropar  la poesia a un públic més ampli. Rebutjava la grandiloqüència i defensava la naturalitat dels sentiments i l’experiència personal.  Amb tot, la defensa de l'espontaneïtat de Maragall no va aparellada a la improvisació ni a la renúncia de la correcció, perquè Maragall revisava molt a fons els seus poemes. 
Maragall tenia unconcepte messiànic del poeta i la seva obra va ser un exponent de vitalisme, sobretot després que el simbolisme minimitzés la dimensió social de la poesia. La recuperació de la poesia popular va trigar per part dels modernistes, que formava part en tornar a considerar la força emblemàtica, social i nacional de la paraula.

Joan Maragall - BIOGRAFIA
Joan Maragall i Gorina (1860 - 1911) va ser unpoeta i escriptor català. Era burgès, va estudiar dret i es va fer periodista. Va ser considerat el poeta més important del modernisme. Era “Regeneracionista”, un moviment intel·lectual que entre els segles XIX i XX reflexionava objectiva i científicament sobre les causes de la decadència d'Espanya com nació. Els regeneracionistes intentaven renovar tots els aspectes de la societat en què vivien,aprofitant els aspectes que consideraven positius, però mirant de superar tot allò que els semblava vell i caduc. Les tendències anarquitzants que presidien l'activitat d'alguns grups al principi del moviment donaren pas a actituds més moderades, encara que en pocs casos prengueren part en la vida política organitzada de l'època.
La seva obra té una temàtica molt àmplia. Mostra un concepte únic de lapoesia i de la missió de poeta (guia per a la societat).

POEMA: Oda a Espanya – Joan Maragall
Escolta, Espanya, - la veu d'un fill que et parla en llengua no
castellana:parlo en la llengua - que m'ha donat la terra aspra:
en 'questa llengua - pocs t'han parlat;en l'altra, massa.
T'han parlat massa - dels saguntins i dels que per la pàtria moren: les teves glòries - i els teus records, records iglòries - només de morts:
has viscut trista.
Jo vull parlar-te - molt altrament. Per què vessar la sang inútil?
Dins de les venes - vida és la sang,
vida pels d'ara - i pels que vindran:
vessada és morta.
Massa pensaves - en ton honor
i massa poc en el teu viure:
tràgica duies - a morts els fills,
te satisfeies - d'honres mortals,
i eren tes festes - els funerals,
oh trista Espanya!
Jo he vist...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Oda A Espanya Joan Maragall
  • Joan garí, de joan maragall
  • Oda a Espanya
  • Oda a espanya
  • Oda a Espanya
  • Oda espanya
  • joan maragall
  • Oda a Espanya

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS