Organizaci N Pol Tica Das Sociedades

Páginas: 5 (1133 palabras) Publicado: 9 de abril de 2015
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS
SOCIEDADES

Puntos a tratar:
1- O estado como organización política da sociedade.
2- O exercício do poder. A democracia.
3- Estados democráticos e estados non democráticos.
4- Os estados do mundo e as súas relacións.
5- O estado: entre a globalización e a rexionalización.

O estado como organización
política da sociedade
● Estado: é o conxunto das institucións creadaspara
regular a vida e mais a actividades das persoas que
viven nun territorio delimitado, e que están
gobernadas por unhas mesmas leis baixo un mesmo
poder .O territorio: é o elemento físico do Estado sobre o que este exerce o
seu poder. Os territorios estatais adoitan estar delimitados por fronteiras
que axudan a distinguilos doutros estados.

● A poboación:

as persoas que viven noterrritorio dun Estado estan
sometidas ao seu poder e ás súas leis: os dereitos e as obrigas. É
habitual que nun mesmo estado convivan persoas de culturas diferentes
e mesmo de diversas nacionalidades.

O poder
Establecen as leis que regulan as relacións sociais da poboación do
Estado.
Vixian o cumprimento das leis e administrar xustiza.
Manteñen a orde no interior do seu territorio eprotexen do exterior.
Desenvolven a política exterior.
Recadan impostos.
Dirixen a economía.
Administran os servizos publicos, xestionan infraestructuras e os
equipamentos colectivos.

Administración do Estado
A Administracion e o conxunto de organismos necesarios para que o Estado
exerza as súas funcións .As persoas que traballan para o Estado están
integradas en corpos ou grupos dedicado a laboresrelacionados coa xustiza ,
a sanidade, a economía , as obras públicas,etc…

A Democracia
No seculo XIX defendíase a elección dos gobernantes, pero nela unicamente
participaban os que pagaban impostos,xa que se consideraba que só esas
personas estaban capacitadas para saber o que era axeitado para o goberno
do Estado.
Nos estados democráticos actuais, a eleccion dos gobernantes realízana todos
oscidadáns que sexan maiores e idade, xa que a soberanía, o exercicio de
poder, reside únicamente no pobo.

Elementos dos Estados Democráticos
Un estado é democrático cando os cidadáns e as cidadás participan nos
labores de goberno.
A democracia é directa cando os cidadás, reunidos en asemblea ou mediante
un referendo, toman decisións. A democracia adoita ser representativa, o
pobo escolle naseleccións os que han de exercer a soberanía no seu nome.
As persoas elixidas forman o Parlamento, que elabora e aproba as leis, e elixe
ao Presidente do Goberno e os titulares doutras institucións.

As eleccións
Para que unhas eleccións sexan democraticas:

Deben
Deben
Deben
Deben

ser libres
ser plurais
realizarse por sufraxio universal
ser periódicas

Os partidos políticos
Nunhadecromacia existe liberdade de opinión e non hai acordo sobre como
gobernar, por iso foron creados os partidos políticos.
Os partidos presentanlles aos cidadans os seus programas electorais e tamen
os candidatos e candidatas que concorren as eleccións.
Os cidadans, o seu voto, escollen unha das opcións politicas ou votan en
branco.

División de poderes


O parlamento elabora e vota as leis. Desempeña afunción lexislativa.O goberno determina a política que debe seguir o estado. Desempeña a
función executiva.O poder xudicial aplica as leis. Desempeña a función xudicial.

Tipos de Estados
● Estados democráticos:

Monarquias e republicas,
estados liberais e sociais, estados centralistas e
descentralizados.

● Estados non democráticos.

➢ Monarquías e repúblicas


Monarquíasparlamentarias:

a máxima autoridade é o rei ou a raiña, pero a soberanía

tena o pobo.
O rei exerce a función de xefe de estado pero non goberna. E o seu cargo
é vitalicio e hereditario. En Europa, países como Reino Unido, Bélxica,
España, Suecia, etc son monarquías parlamentarias.Repúblicas parlamentarias:

Non hai rei, as funcións do xefe de estado desempéñaas o
Presidente da República, que é...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Organizaci n pol tica de Tiahuanaco
  • LA POLITICA Y LA ORGANIZACI N POL TICA
  • LA ORGANIZACI N POL TICA DE ESPA A
  • Organizaci n pol tica Y la Lengua Romance
  • 3 La Provincia De Corrientes Y La Organizaci N Pol Tico
  • Organizaci n Pol tica de Costa Rica
  • Organizaci N Pol Tica
  • ORGANIZACI N POL TICA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS