Orgullo

Páginas: 6 (1330 palabras) Publicado: 15 de septiembre de 2010
[pic] |Optativa - Informàtica | |
| |
|NOM | |4t ESO Repàs Tema 1 |
||Introducció a Windows XP |

T.1 QUESTIONARI INTRODUCCIÓ A WINDOWS XP

1. Què és la Informàtica? La informàtica és la ciència que estudia el tractament automàtic de la informació mitjançant màquines electròniques.

2. Què és el hardware i què és el software? El hardware és el conjunt de tots els elements físics que elcomponen. El software és el conjunt de programes que dirigeixen les tasques que executen els circuits elèctrics de l’ordinador.

3. Dins el hardware, quins elements distingim? Defineix cada un d’ells.
Unitat central de procés: s’encarrega del control de l’ordinador.
- Unitat aritmeticològica: s’encarrega del procés de dades i permet fer operacions simples.
- Unitat de control:S’encarrega de dur a terme el control.
- Registres: Memòria interna del processador.
Memòria principal:dispositiu que emmagatzema informació en forma de dades codificades en llenguatge binari.
Busos: canals pels quals les instruccions, les dades i els senyals de control viatgen entre les diferents unitats físiques de l’ordinador.
Perifèrics: Permeten enviar i rebre informaciódel món exterior a l’ordinador i a la inversa.

4. Posa tres exemples de cada tipus de perifèric:
Perifèrics d’entrada: dispositius que permeten que l’usuari introdueixi informació al ordinador; teclat,ratolí.
Perifèrics de sortida: Són dispositius que usa l’ordinador per mostrar els resultats a l’usuari. Monitor, impressora.
Perifèrics d’entrada i sortida: Compleixenles funcions d’enviar i rebre dades a l’ordinador. Llapis de memòria, targeta de so..

5. Quins tipus de software existeixen?
Software de sistema: Aïlla en la mesura possible els detalls específics de l’ordinador particular.
Software de desenvolupament: Programes que permetem crear altres programes.
Software d’aplicació: Programes que s’executen sobre el software desistema i permeten que els usuaris facin tasques especifiques.

6. Què és un sistema operatiu?
És un conjunt de programes que permeten la comunicació de l’usuari amb l’ordinador i en gestiona els recursos de manera eficient.

7. Exemples de sistemes operatius.
Windows, GNU/Linux i MacOS

8. Què és un arxiu? Un arxiu és un conjunt d’informació relacionada d’una maneradeterminada, que es desa amb un nom perquè, amb posterioritat, pugui ser recuperada.

9. Quins tipus d’arxius coneixes?

10. Com s’organitzen els arxius en el Windows XP? S’organitzen en carpetes que en faciliten l’organització.

11. On es guarden els fitxers eliminats en Windows XP? A la paperera de reciclatge.

12. Hi ha alguna manera de recuperar aquests fitxers? Els potsrecuperar de la paperera de reciclatge arrestant-la fins el escriptori.

T.2 QUESTIONARI XARXES LOCALS

1. Defineix el concepte de xarxa informàtica i enumera algunes avantatges d’usar una xarxa d’ordinadors.
Una xarxa informàtica és un conjunt d’ordinadors interconnectats entre ells que permet que aquests comparteixin recursos.
Avantatges:
• Possibilitat de compartirperifèrics
• Possibilitat de compartir informació mitjançant bases de dades
• Eliminació de dades disperses als ordinadors
• Possibilitat de disposar d’un control d’usuaris més exhaustiu
• Possibilitat de disposar de còpies de seguretat més ràpides i segures.

2. Segons l’extensió de la xarxa podem distingir diferents tipus; explica els següents:

□ PAN:(personal area...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Orgullo
  • orgullo
  • Orgullo
  • Orgullo
  • Orgullo
  • el orgullo
  • El orgullo
  • el orgullo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS