Orientacio professional pac 1, uoc

Páginas: 4 (830 palabras) Publicado: 24 de febrero de 2011
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
PAC 1.- Conclusions finals al debat. Grup B.

1.- Comentari de les aportacions dels companys al debat.

Després d’haver llegit les aportacions dels companyshe observat que la majoria poden realitzar una visió global sobre que les noves tecnologies o la incorporació de les TIC’S com una eina la consideren i la valoren positivament.

Tot i així, hevalorat, sota la meva lectura, que han hagut dos posicions on es defensava per una banda que les noves tecnologies son ben acceptades en quant a incorporació a la feina i a noves fronteres creant nousprofessionals per a noves tasques. Es planteja tenir clar els objectius a la feina i a la tasca encomanada, veure que es pot potenciar utilitzant aquest medi no com a substitut d’altres eines quemantenen que no tenen perquè perdre’s, sinó que poden oferir solucions a problemes específics que poden sorgir fent la tasca que sigui més fàcil per a la persona.
Respecte a les relacions humanes,sostenen que no s’han de perdre ni ha de valorar-se com un medi que substitueixi les relacions socials, sinó que poden fomentar nous mecanismes de relacions per a persones valorant un enriquimentdiferents i apart del que ja coneixem.

Per altra banda, una altra part de persones s’han mantingut en base a que les noves tecnologies tot i ser ben acceptades i introduïdes a la nostra societat isistema de viure, es valora que es perden aspectes sobre la comunicació i el contacte més humà en tota la seva perspectiva.
Seguint en l’ordre citat abans, des de la perspectiva citada anteriorment,concreten que per certes professions es perjudicial ja que poden desaparèixer o no tenir tanta demanda desvalorant el que s’ha pogut fer fins ara. Pensen que pot servir per continuar fent un abús decontractes i explotació a la persona que pot patir aquesta situació com s’està fent fins ara.
Defensen que sempre hi hauran professions on no es perdin les relacions humanes i que no hem d’acceptar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PAC 1 orientació professional UOC
  • Pac 1 Orientació Professional
  • Orientacio professional pac 2, uoc
  • Pac 1 Orientacio Professional
  • Orientació professional PAC 1
  • Orientacio professional pac 3, uoc
  • Metodes pac 1 uoc
  • Pac 1 Direccion Marketing Uoc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS