Pac 2 uoc economia

Páginas: 6 (1370 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2011
Prova d’Avaluació Continuada 2. L’empresa. Estructura de mercat.

Presentació i competències

La prova consisteix en un qüestionari de deu preguntes curtes que s'han de justificar breument. Per a contestar aquest qüestionari es necessari que hagueu llegit atentament el mòdul 3 (“L’empresa”) i el mòdul 4 (“Estructura de mercat”) del material docent i que hagueu aclarit els dubtes que pugueutenir.

Criteris d’avaluació

Totes les preguntes valen 1 punt. Es valorarà la lògica del raonament i la utilització dels conceptes desenvolupats en els mòduls 3 i 4 de l’assignatura. Si una pregunta no s'ha enraonat, valdrà zero punts malgrat haver triat l'opció adequada.

Format i data de lliurament

El nom del fitxer tindrà el següent format: codi assignatura_PAC2_cognom1_cognom2.L’arxiu ha de ser sempre en format .doc.

Els cognoms s’escriuran sense accents.

Data de lliurament: 04/11/2011.

Enunciat

1. En Hawaii, l’empresa Aloha-Maui té el monopoli dels parcs naturals volcànics de l’estat. L’explotació turística d’aquests parcs naturals comporta el següent cost total per a Aloha-Maui CT=2q2+8q+44, mentre que l’ingrés total que generen les visites als parcs ve donatper IT=68q-2q2. La quantitat amb la que Aloha-Maui maximitzarà beneficis és
a) q=1
b) q=3,5
c) q=7,5
d) cap de les anteriors
La opció correcta es la (C) degut a que l’empresa vol assolir el màxim de beneficis possibles.

2. El cost fix de BASF-Tarragona per produir una unitat de plàstic és CF=1250, i el seu cost variable és CV=100q3. Aleshores, el cost per a BASF-Tarragona de produir unaunitat addicional de plàstic és
a) 100q
b) 100q2
c) 1250/q+100q
d) cap de les anteriors
En la vostra resposta, expliqueu l’efecte del CF en el cost marginal (CMg).
La opció correcta es la (C) perquè els costos fixos mai varien i això permet que aquesta producció sigui igual. Per calcular-ho farem servir la següent formula: Costos totals a curt termini = Costos fixos a curt termini + Costosvariables a curt termini. Aquest sistema però sempre serà primordial per saber si l’empresa tindrà o no beneficis i els costos variables sempre seran d’ajuda per aquest motiu.

Les preguntes 3 i 4 es refereixen a la següent situació.

Suposeu el cas de l’empresa Apple que, per a la fabricació d’i-pads en la seva fàbrica al Silicon Valley, té a la seva disposició exclusivament els processosproductius que es descriuen a continuació. Aquests processos utilitzen com a factors de producció capital (K) i treball (L) per obtenir una producció (q) de 100 i-pads.

Procés A B C D E F
K 1 6 8 3 2 8
L 8 2 6 5 7 1
q 100 100 100 100 100 100

Per a Apple el preu del capital és de 2000$ i el del treball de 3000$.

Apple ha decidit contractar-vos per tal d’organitzar la seva producció alSilicon Valley amb l’objectiu d’assolir nivells superiors d’eficiència tècnica i econòmica.

3. Quins dels esmentats processos són tècnicament ineficients a la fàbrica d’Apple? Els processos ineficients són els següents: A,C,D i E
A= 1K 2.000+ 8L 3.000 (24.000)=26.000
C= 8K 2.000 (16.000) + 6L 3.000 (18.000)=34.000
D= 3K 2.000 (6.000) + 5L 3.000 (15.000)=21.000
E= 2K 2.000 (4.000) + 7L 3.000(21.000)=25.000
Això fa que els costos de producció i capital siguin molts alts i per tant ineficients.
4. Quin procés és (o quins processos són) eficient (o eficients) des del punt de vista econòmic? Els processos més eficients són els següents: B i F.
B= 6K 2.000 (12.000) + 2L 3.000 (6.000)=18.000
F= 8K 2.000 (16.000) + 1L 3.000 = 19.000
Per la qual cosa això ha permés que la producciósigui rentable i els costos siguin mínims.

5. En relació a les diferents estructures de mercat (competència perfecta, monopoli, etc.), assenyaleu a quina (o quines) d’elles correspon cada un dels casos següents
a) IMg=IMi=constant (on IMg és l’ingrés marginal i IMi és l’ingrés mitjà). Això correspon a competència perfecta.
b) Les empreses del mercat maximitzadores de beneficis decideixen la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Dinamiques de grup pac 2 uoc
  • Educacio especial pac 2 uoc
  • pac uoc
  • Metodes pac 2 uoc
  • Politiques pac 2, uoc
  • Orientacio professional pac 2, uoc
  • Analisis de casos pac 2 uoc
  • Metodes pac 4 uoc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS