Pac2 uoc fonaments del màrqueting

Páginas: 3 (706 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2011
1. Definiu els objectius i valors corporatius de l’empresa Avancar i redacteu una proposta de missió per a l’empresa.

L'objectiu de l'empresa és consolidar-se com una alternativa al cotxe privaten zones urbanes.
Els valors corporatius de l'empresa són la sostenibilitat i el respecte per el medi ambient i els apliquen amb l'us de vehicles eficients i amb un consum baix de carburant.“Treballem pel benefici de l'usuari i del medi ambient”

2. Realitzeu una anàlisi del macroentorn i microentorn de l’empresa Avancar. Realitzeu una descripció més profunda de l’entorn competitiu en un sentitampliat (grups de possibles productes/serveis que puguin resultar ser competència per Avancar).

Macroentorn: Si analitzem la situació actual de crisi econòmica observarem que la pioblacióintenta reduir despeses i la proposta d'avancar permet fraccionar una despesa com la del vehicle privat. A més a més només pagarem en el moment en que necessitem el vehicle. També te el valor afegit que laseva proposta permet reduir les emisions de CO2 ja que amb menys cotxes, aconsegueixen satisfer les necessitats de més persones.

Microentorn: L'anaàlisi de microentorn ens porta a la conclusió deque aquesta iniciativa no té gaire competència cosa que permet a l'empresa gaudir d'una posició privilegiada en el mercat en el qual opera.

És dificil definir productes o serveis que puguin fer lacompetència a l'iniciativa d'Avancar Sharing ja que la seva proposta es novedosa al nostre país

3. Realitzeu una anàlisi DAFO d’Avancar.

Oportunitats: L'existència d'un segment de la població ala qual no s'han satisfet les seves necessitats.
La major concienciació per part de la població sobre el respecte vers el medi ambient.

Amenaces: L'unica amenaça seria la entrada d'algun noucompetidor però no em consta la seva existència.

Punts forts: El punt fort d'aquesta iniciativa es la falta de competència i un preu ajustat.

Punts febles: Un dels punts febles seria la falta de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • fonaments del màrqueting
  • Pac2. derecho penal general uoc
  • Mètodes D'Investigacio, Pac2 Uoc
  • PAC2 Psicologia Del Desenvolupament UOC
  • Fonaments Marqueting Pac1 Solució
  • Pac2
  • Pac2
  • PAC2

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS