Plató teetet

Páginas: 4 (851 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2014
1. Expliqueu, fent servir paraules vostres i posant un exemple, en què consisteix el relativisme moral que defensen els sofistes (observeu que el relativisme moral és un tipus específic derelativisme).


El relativisme moral, és podria definir com aquella creença que no és possible determinar de manera racional ni natural el que moralment és correcte. Des del punt de vista dels sofistes, lesnormes i els conceptes moral, regulen les relacions entre les persones d’una societat. Per tant, podríem dir que s’accepten per conveniència i/o per interès, i no tenen altra raó de ser.


Així,doncs, per als sofistes, és inapel·lablement un punt de vista subjectiu. A través de la seva experiència viatgera van arribar a la conclusió de què l’idea del que és bo o dolen, el que és just o injust,era sempre referent a les lleis i costums de cada societat o individu. Dit d’una altra forma, cada grup es regeix per unes normes morals diferents, independent de la seva classe social, sexe,procedència, raça o nació.

En aquest sentit, el relativisme moral pot ser considerat la contradicció de l'intel·lectualisme moral socràtic. Si per Sòcrates, la virtut pot ser coneguda i ensenyada, per alssofistes, en canvi, es tracta solament d'una opinió.

En resum, els Sofistes defensaven una teoria relativista sobre el món que per a ells era necessari i imprescindible amb la democràcia. Tot sónopinions i tant li fa una opinió com l'altra si s’argumenten d’una forma coherent . L'important és que la consòrcia en la ciutat estigui ben assegurada i que es respecti la diversitat d’opinions id’interessos.


2. Quina és l'opinió de Sòcrates sobre el relativisme moral? 


Sócrates, filòsof grec fundador de la filosofia moral. Ha tingut un gran pes en la filosofia occidental per la sevainfluència sobre Plató.

Cal destacar que en tot moment, Sócrates, intenta superar el relativisme i alhora aconseguir una certa veritat absoluta que permeti organitzar la política, la religió i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Plató, teetet
  • El Teeteto
  • Teeteto
  • El teeteto
  • Teetetes
  • teetetes
  • El teeteto
  • Teétetes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS