Prácticas biología 1º Bachillerato

Páginas: 6 (1270 palabras) Publicado: 5 de octubre de 2014

Pràctica 1. Existència de sals minerals en els esquelets
Objectiu de la pràctica
Esbrinar si la rigidesa d’una estructura esquelètica és deguda o no a les sals minerals.
Material utilitzat
Aigua
Àcid clorhídric
Pinyol d'alvocat
Pinyol de préssec
Llavors de poma
Closca de petxina
Closca d'ou
Potets de vidre
Pinces
Metodologia. Com realitzem la pràctica?
1) Agafem unpot de vidre per a cada material i posem una dissolució d’àcid clorhídric amb aigua.
2) Introduïm a un pot diferent cadascun del materials: llavors de poma, el pinyol de préssec, la closca d'ou , la closca de petxina i el pinyol d'alvocat.

Resultats i conclusions
La closca de petxina es dissol en l’àcid, les llavors i els pinyols (matèria vegetal) no es dissol en l’àcid. Però, en canvi,observem que en la closca de l’ou es dissol nomes una sola part, hi ha una altre que no.
Així doncs arribem a la conclusió de que les sals minerals es dissolen en un medi àcid, les proteïnes, no.

Pràctica 2. Les propietats dels glúcids
Objectiu de la pràctica
Observar les diferents propietats físiques i químiques d'alguns monosacàrids i polisacàrids.
Material utilitzat
Midó
LactosaGlucosa
Sucre corrent (Clorur de Sodi, NaCl)
Estèvia
Fructosa
Edulcorant
Aigua
Encenedor Bunsen
Reactiu de Fehling
Lugòl
Gradeta
Safata
Tub d’assaig
Barra (per avocar els glúcids)
Bas de precipitats

Metodologia. Com realitzem la pràctica?
1) Posem els tubs d’assaig en la gradeta i els numerem, seguidament els introduïm a la safata per no tacar.
2) Afegim aigua a cada tubd’assaig.
3) A continuació afegim els diferents tipus de glúcids a cada tub d’assaig per comprovar si són solubles en aigua. (polars)
4) Un cop fet això el reactiu de Fehling als tubs d'assaig mentre omplim d'aigua el vas de precipitats. Posem el vas sobre el Encenedor Bunsen i, a dins, hi col·loquem els tubs per veure si els elements tenen poder reductor.
5) Per saber si l'element es tracta demidó apliquem una prova que consisteix en abocar unes gotetes de reactiu lugòl dins els tubs d'assaig. El resultat dóna positiu si el líquid que conté el tub es torna de color blau fosc.
Resultats y conclusions

Així doncs arribem a la conclusió de que: Tots els elements són polars. Tots són bastant dolços, uns més que d’altres, excepte el midó que té un gust farinós. Tots són de color blanc.També observem que la glucosa, la lactosa, la fructosa, l'estèvia i l'edulcorant tenen poder reductor, ja que canviaven de color al aplicar-se'ls-hi el reactiu de Fehling i escalfar-los. Es tornaven color teula.
Vam identificar el midó mitjançant el reactiu de Fehling, ja que va ser l'únic que es va tornar de color blau fosc.


Pràctica 3. Les propietats dels lípids
Objectiude la pràctica
Observar les diferents propietats físiques i químiques d'alguns lípids.
Material utilitzat
Embut
Tubs d'assaig
Gradeta
Oli d'oliva
Aigua
Etanol
Metanol
Xilè
Acetona
Metodologia. Com realitzem la pràctica?
1) Preparem 5 provetes d’oli d’oliva.
2) Proveta 1→ oli d’oliva i aigua
3) Proveta 2 → oli d’oliva i metanol
4) Proveta 3→ oli d’oliva i acetona
5) Proveta 4 →oli d’oliva i etanol
6) Proveta 5 → oli d’oliva i xilè
Desprès de agitar-ho i mirar el que succeeix els deixem reposar.


Resultats i Conclusions
Al avocar-hi aigua a l’oli d’oliva i agitar-ho observem que l’oli es queda a dalt i l’aigua a sota.
Al avocar-hi a l’oli d’oliva metanol i agitar-ho observem que el metanol es queda a dalt i el oli a sota
Al avocar-hi a l’oli d’oliva acetonai agitar-ho observem que es dilueixen.
Al avocar-hi a l’oli d’oliva etanol 96% i agitar-ho observem que l’oli d’oliva es queda a sota i l’etanol a d’alt.
Al avocar-hi a l’oli d’oliva Xilè i agitar-ho observem que es dilueixen.
Bé, observem que l'acetona, l'etanol, el metanol i el xilè són substàncies menys densos que d'oli d’oliva. En canvi, l'aigua és més densa que l’oli.
Les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fotosíntesis- Practica de Biología. Bachillerato
  • 1º bachillerato filosofia logica practica teorica etc
  • Examen De Biología De 1º De Bachillerato
  • 1º bachillerato
  • 1º bachillerato
  • Practica De Biologia Bachillerato
  • Practicas biologia 2º bachillerato
  • Lógica De 1º Bachillerato

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS