Produccion de metanol

Páginas: 38 (9499 palabras) Publicado: 26 de septiembre de 2014
LA ECONOMIA DEL METANOL

2-AP1-4/1erQ-1314
Team Leader
Helena Canadell
Team Members
Anabel Acera
Sergi Arfelis
Alex Cumbreras
Èric Gil

The Methanol Economy

_______________________________________________________________________________________
2-AP1-4/2nQ-1314

2/45

The Methanol Economy

3/45

ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ............................................................................................................... 5
2. ESTUDI DEL PROCÉS ................................................................................................... 6
2.1. Alternatives de procés .................................................................................................. 6
2.2. Methanolum................................................................................................................ 6
2.3. Estudi del biodigestor .................................................................................................. 7
2.4. Estudi del procés de síntesis de metanol ....................................................................... 8
2.5. Usos del metanol....................................................................................................... 10
3. UBICACIÓ DE LES PLANTES .................................................................................... 11
4. PLANOLS ....................................................................................................................... 12
4.1. PFD........................................................................................................................... 12
4.2. Plot pla ...................................................................................................................... 13
5. BALANÇ DE MATÈRIA ............................................................................................... 14
5.1. Introducció................................................................................................................ 14
5.2. Biodigestor ................................................................................................................ 14
5.3. Segona part ................................................................................................................ 15
5.4. Balançtotal................................................................................................................ 16
6. BALANÇ D'ENERGIA MECÀNICA ........................................................................... 17
7. BALANÇ D’ENERGÍA .................................................................................................. 18
7.1. Balanç energètic en el biodigestor, B1 ....................................................................... 20
7.1.1. Reacció 1............................................................................................................ 20
7.1.2. Reacció 2 ............................................................................................................ 21
7.2. Balanç energètic en el reactor 1, R1 ........................................................................... 22
7.3. Balanç energètic en el reactor 2, R2........................................................................... 23
8. DISTRIBUCIÓ DELS TANCS DE METANOL ........................................................... 25
8.1. Introducció ................................................................................................................ 25
8.2. Procediment de càlcul................................................................................................ 26
8.3. Resultats .................................................................................................................... 27
9. ESTUDI DE LA CONSTANT D'EQUILIBRI .............................................................. 27
10. LABORATORI............................................................................................................. 28...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Produccion metanol
  • PRODUCCION METANOL
  • Producción de metanol
  • produccion de metanol
  • Producción de metanol a partir de biomasa
  • Alternativas para la producción de metanol
  • Produccion-De-Metanol-Informe-Corregido
  • Metanol

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS