Profesional doc

Páginas: 4 (787 palabras) Publicado: 3 de junio de 2013


BATXILLERAT SOCIAL
CURS 2012-2013


ECONOMIA DE L’EMPRESA I

OBJECTIUS DE LA MATÈRIA

1.- Adquirir una visió general de l'activitat empresarial com a generadora de benestar, treball iriquesa en la societat, apreciant els objectius i mitjans disposats en un entorn canviant que requereixen una gestió, presa de decisions i resolució de conflictes.

2.- Analitzar les actuacions del'empresa en l'assoliment dels seus objectius i les interrelacions amb l'entorn i elaborar cirteris personals sobre els efectes positius i negatius que poden tenir, defensant els seus punts de vistaamb autonomia i respecte per altres opinions.

3.- Identificar les àrees funcionals que composen l'empresa, la funció que desenvolupen i les seves relacions internes de manera vinculada amb les queformen part de l'entorn més pròxim.

4.- Interpretar la gestió dels recursos humans com una oportunitat de generar avantatges competitius de l'empresa a través de la gestió del capital humà, de lesrelacions i la motivació dins l'empresa i de la resolució de conflictes.

5.- Reconèixer la importància estratègica de la innovació i la investigació com a motors de canvi tecnològic, la milloracompetititva i el progrès econòmic i social en un món globalitzat.

6.- Valorar la incidència de l'activitat empresarial en la qualitat de vida de les persones, la distribució de la riquesa il'esgotament dels recursos naturals, prenent consciencia de la necessitat de la sostenibilitat de l'activitat productiva i de l'ètica empresarial.

7.- Identificar factors de limitació o desigualtat per causadel gènere o altres i conèixer les mesures correctores.

8.- Analitzar les accions comercials que realitzen les empreses identificant els destinataris, interpretant les diverses estratègiescomercials possibles, valorant l'impacte sobre els comportament els consumidors, mostrant iniciativa i creativitat

PRIMER TRIMESTRE: 17-9-12 AL 30-11-12
TEMA 1: L'EMPRESA I EL SEU ENTORN...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Doc
  • doc
  • doc
  • Doc
  • Doc
  • mis doc
  • Doc
  • doc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS