Proyecto 4

Páginas: 8 (1775 palabras) Publicado: 8 de junio de 2011
MAJ TIKTELPOUJKAITAKAN ITEKIYO DIOS TEIN TIKCHIUAJ
“ Nochi tein […] motelneki, […] xiiksentokakan xikchiujtokan” (Fil 4 :8)

amo kineki kintekipanos ichankauan kichiua “akin kinekepilia Jiova”.( 1 Tim. 5:8, nota).
5.- ¿Toni tekit motelneki maj tikyekchiuakan?

kemej

Taltikpakneminij kipanotokej tonalmej tein okachi ouijke. Yekmelauj, “nejin tonalme telouijke”. Taltikpakneminij akin amokipia se kuali uikalis iuan Dios amo kimati keniuj kixnamikiskej ( 2 Timoteo 3: 1- 5 ) Maski mochikauaj kipiaskej se kuali nemilis, kinkisaj ouij. Yejika kitemouaj kielkauaskej imin kuejmoluan ika ixpetanilis. 2. Yejika, miakej taltikpakneminij kinemiliaj ke kitamiskej imin kuejmoluan ika ixpetanilismej. Komo amo timopia akin kichiuaj kemej Cristo, uelis tiuetsiskej itech nejon tanemilil teinteijtakoua. ¿Keniuj uelis timopiaskej? ¿Moneki maj tikuikan nochi totiempo itech itekiyo Dios? ¿keniuj uelis timoixpetaniskej uan no tikchiuaskej totekiuan? ¿Toni principios techpaleuiskej maj tiyektekiyikan ika yolpakilis?.
1,2.- ¿Keyej miakej amo kiyektekiltia imin nemilis, uan toni netajtanilmej moneki maj tikitakan?

Tikyektekitilia Dios ika poujkaitalis uan yolpakilis.
6. Jiova nochipakichia maj itekitikauan tikyeketekitilikan ika poujkaitalis. Yejika, keman israelitas amo kitakamatkejok itanauatiluan Moises, amo kinmakixti itech kuejmolmej porin tajtakojkej. (Jos. 23:12,13 ) Itech yekinika siglo kintajtanilij akin kichiua kemej Cristo, maj mochikauakan maj amo monelokan ika tamachtilismej tein amo meluaujkej, uan tachiualismej tein teijtakoua.(2 Juan 7-11; Rev. 2:1416 ). Uanaxkan kisentoka techtajtania maj tikpoujkaitakan totaueyichiualis.( 1 Tim 6:20 ).
6. ¿ keniuj tikmati totaueyichiualis?. ke moneki tikpoujkaistaskej

Maj tiyektekitikan maski taltikpakneminij sayoj kitemouaj moixpetaniskej.
3. Kuali tikmatokej ke itech taltikpak onkakej miakej akin sayoj kitemouaj keniuj moixpetaniskej ( 2 Tim 3:4 ). Nejin tanejnekilis uelis kijtakos tokuali uikalis iuan Dios (Prov. 21:17 ). Yejika, tatitanil Pablo kinijkuilouili Timoteo uan Tito sekin tayolmajxitilismej tein kinextia ke motelneki maj tiyektekitikan uan techpalueuia maj amo tikpiakan imin tanemilil oksekin taltikpakneminij. ( xikoninixtajtolti 1 Timoteo 2:1,2 uan Tito 2:2-8). 4. Miak xiujmej achto, Salomon kimelauak ke kemansa monekis maj tikixtopeuakan ixpetanilismej uan ijkon tikchiuaske tekimej teinokachi moneki ( Ecle. 3:4; 7:2-4 ). Kemej tikmati, teltepitsin tinemij yejika moneki timochikauaske uan ijkon tikpiaskej nemakixtilis. (Luc. 13:24 ). Yejika moneki tikxeloske tiempo tikchiuaskej “tein okachi moneki”.( Fili. 4:8,9 ). Ika oksekin tajtolme, moneki tikyekitaskej nochi tonemilis kemej itatojtokakuan Cristo.
3,4.- ¿Toni tayolmaxitilmej itech Biblia kinextia ke motelneki majtiyektekitikan?

7. Itekiyo Dios tein tikchiuaj se tekit tein techyolpaktia. Axkan, komo amo tikneki tikpoloskej nejon yolpakilis moneki maj tikpoujkaitakan totekiu uan maj timoyekmachtikan. Maj titanemilikan itech Pablo, akin nochipa kiitaya akonimej yaya kinmachtiti. Kijkuilo: “Nimochiuak kemej nochin tataman taltikpakneminij uan ijkon uelis nikinmakixtis sekin. Uan nikchiua nochi nejin porin kualitanauatilmej, uan nimopaleuis imiuan oksekin taltikpakneminij” (1 Cor 9: 22,23 ). Tatitanil yolpakia keman kinpaleuiaya taltikpakneminij uan achto kinemiliaya keniuj uelis kinpaleuis sejsemej. Uan ijkon kinmakaya yolchikaualis tein kinpaleuiskiaj maj kitekitilikan Jiova.
7.- ¿keniuj momachtiayaj Pablo achto ke yas tanojnotsalis?

5. Kemej ixneskayot, Jiova uan Jesús yektekitij uan tejuan monekimaj no ijkon tikchiuakan (Juan 5:17). Yejika, kintelpoujkaita porin tekitini takuaujtamachmej. Kaltayekankej moneki okachi mochikauas, porin akin

8. Pablo semi kipoujkaitaya itanojnotsalis. Yejika, motemakak kitekitilis Jiova kemej chikaujkatekitikej uan no akin kinmachtiayaj itech itanojnotsalis. ( Rom. 12:11 ; 1 Cor. 9:19 ). Tejuan no tikpia tatiochiualis titamachtiskej itajtol Dios, keman...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • proyecto 4
  • PROYECTO 4
  • proyecto 4
  • proyecto 4
  • PROYECTO 4
  • Proyecto 4
  • proyecto 4
  • Proyecto 4

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS