Psicologia social

Páginas: 4 (811 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2010
Quins temes investiga la psicologia social?
La psicologia social és una branca de la psicologia la qual investiga sobre els fenòmens socials i les lleis per les quals es duu a terme la convivència.A més, estudia els grups i la presència / influència de cada individu en aquest.

La conducta humana està condicionada per influències socials i culturals?
Els humans som éssers socials, i per tantnecessitem viure en societat. Al llarg de la història s’han desenvolupat diverses lleis o pautes per al comportament entre tribus o grups, per això vivim basant-nos en aquestes. Amb l’explicaciód’abans vull dir que, la nostra conducta humana si està condicionada per influències socials i culturals, les lleis abans esmentades fan que es garanteixi la nostra supervivència. Així doncs la cultura nosols constitueix un factor que influeix la conducta humana sinó també fonamental a la nostra vida.

Però, tot i què la cultura és determinant en la conducta humana, també hi ha altres. Avui dias’han desenvolupat una multitud de noves tecnologies, per exemple els mitjans de comunicació. Aquests representen avui un mitja amb el qual es pot influir en la conducta humana (la publicitat, diaris,radio...). Finalment, les influències socials també juguen un paper important.

Quins són els principals agents de socialització?
Els agents de socialització no són estàtics al llarg de la nostra vida,sinó que depenen de la etapa en la que estem. Durant la infantessa l’agent de socialització és la família. En aquest període aprenem a parlar i algunes pautes de comportament, és la més important jaque constitueix la base, i tot el següent dependrà d’aquest. Finalment, l’etapa posterior i de maduresa està regida per l’escola, els amics, el treball, els mitjans de comunicació, la família, etc...Què és la cultura? És un fet enriquidor o no?
La cultura és el conjunt de totes les formes, els models o els patrons, explícits o implícits, a través dels quals una societat regula el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Psicologia Y Psicologia Social
  • psicología de la educación : psicologia social
  • Diferencias entre Psicología y Psicología Social
  • La psicologia social
  • Psicologia social
  • Psicologia social
  • Psicología Social
  • Psicología Social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS