Què és ser docent?

Páginas: 2 (282 palabras) Publicado: 17 de octubre de 2014


Què és ser docent?

Hi ha diverses formes de definir la paraula docent, com per exemple, component d’un equip docent, expert en la matèria, pedagog, didacta,gestor de grup, membre d’una comunitat, investigador...
Docència no és només fer classe, ja que té múltiples i diferents funcions. Segons les instruccions de la subdirecció general de la inspecciód’educació per a la valoració de l’aptitud per a la docència dels funcionaris en pràctiques (2011-2012), la docència ha d’estar composta per:
1. Planificació de les activitats, tenint en compte elsobjectius i els continguts, per tal d’adequar els objectius segons el curs o nivell, aprenentatge i característiques de l’alumnat, seleccionar uns continguts coherents amb els objectius marcatsanteriorment...
2. Desenvolupament de l’activitat docent i activitats d’ensenyament i aprenentatge, en aquest cas s’hauria de fer una previsió d’activitats d’ensenyament, un desenvolupament de laintervenció didàctica amb varietat de recursos i materials, una intervenció didàctica adient a les característiques del grup, etc.
3. Avaluació, seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisionspreses per afavorir-ne la millora, ja que s’hauria de fer una previsió dels criteris d’avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes, una aplicació dels criteris d’avaluació, presa de decisions demillora a partir de l’anàlisi dels resultats d’avaluació...
4. I per últim, gestió de l’aula, fent així manteniment d’un clima de respecte a l’aula, afavoriment de la convivència i resolució de possiblesproblemes, presentació d’objectius i continguts, orientació i seguiment del treball a realitzar, organització del temps per desenvolupar les activitats previstes, entre altres.

Què s’ha de teniren compte alhora de fer classe?

La normativa
Ajustar els interessos de l’aprenentatge
Expectatives
Estímul a l’aprenentatge: Motiu i autosuperació.
Relació afectiva
El material i recursos....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Que Es Ser Docente
  • El ser docente
  • Ser Docente
  • Ser docente
  • Ser Docente
  • El ser docente
  • SER DOCENTE
  • Ser Docente

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS