Rafa nada

Páginas: 2 (400 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2011
MATEMÀTIQUES 1r. d'E.S.O.

La Vall del Tenes

TEMA 3: ELS NOMBRES ENTERS
UNS NOMBRES NOUS: ELS NEGATIUS. EL CONJUNT DELS NOMBRES ENTERS. 1. Escriu tres elements més de les següents sèriesnumèriques següents: 0, 1, –1, 2, –2, 6, 4, 2, 0, –2, 8, 7, 5, 2, –2, 2. Busca el nombre el valor del qual no varia si canvia de signe. . 3. Busca una expressió matemàtica per a l’enunciat següent: «Unaclienta entra en un edifici amb el cotxe, baixa dues plantes fins a l’aparcament i puja quatre plantes fins a la perruqueria.» 4. Associa cada enunciat amb un nombre: a) L’ascensor puja cinc plantes. b)He baixat cinc plantes fins a l’aparcament. c) He perdut 200 cèntims. d) La temperatura ha baixat de 20 °C a 17 °C. e) Tenia 120 € i ara tinc 170 €. f) He pagat una factura de 6 500 €. g) He guanyat 15€ i me n’he gastat 18. 5. Quin nombre enter és l’immediat posterior a +16? ¿I a –16? Quins en són els immediats anteriors? 6. Calcula: a) |2|; b) |–8|; c) |12|; d) |–12|. 7. Dos nombres entersoposats es troben distants 18 unitats. Quins nombres són? 8. Escriu en cada cas el signe o = corresponent: a) –2 > –7 b) |–6| = +6 c) |–3| < |–7| 9. Ordena els nombres següents i representa’ls en la rectanumèrica: –8, +6, –1, +8, +3, –2, –5, +4, –12 Observa que els nombres es troben ordenats d’esquerra (menors) a dreta (majors). 10. Expressa matemàticament, amb operacions d’enters, els enunciatssegüents: • Em donen 5 € de setmanada. • Pago 12 € per un disc. • M’arriba una factura de 20 €. • La meva germana em perdona un deute de 25 €. • Acabo de perdre els 10 € que m’ha donat el meu oncle Pep. •La meva mare no em donarà la paga de 5 € aquest diumenge.

MATEMÀTIQUES 1r. d'E.S.O.

La Vall del Tenes

11. Després de descomptar les despeses, els deutes i les factures que té en Ricard delsseus ingressos, els havers i els guanys, li queden 1 580 €. Si avui el seu germà li ha perdonat un deute de 190 €, quin deu ser el seu saldo en l’actualitat? 12. Escriu l’oposat de cadascun dels...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Rafa
  • RAFA
  • Rafa
  • rafa
  • Rafa
  • rafa
  • Rafo
  • RAFA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS