Reglamentos

Páginas: 17 (4135 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2010
HANDLEIDING Digitale schakelklok met weekprogramma
1. Betekenis display-weergave en bedieningstoetsen
Een-kanaals Twee-kanaals

2. Ingebruikname 2.1 Veiligheidsinstructie
Waarschuwing! Het installeren van elektrische apparaten dient altijd plaats te vinden door een erkend elektroinstallateur. De schakelklok mag niet toegepast worden als dit in strijd is met de DIN 57100 deel 410 norm. /VDE0100 deel 410 par.4.1. De schakelklok moet aangesloten worden volgens het aansluitschema op de schakelklok.

2.2 Schakelklok met Lithium-batterij (Optie).
Bij deze schakelklok is zowel de tijd, dag en datum als ook de automatische zomer-/ wintertijd omschakeling al ingesteld door de fabrikant. Een aantal schakeltijden en de programma gegevens kunnen zonder voedingsspanning ingegeven worden. Dezeworden continu opgeslagen in het geheugen zolang de voedingsspanning aangesloten is. Als de b toets in gedrukt wordt, worden deze gegevens gewist. i Display wordt in geschakeld. Het display dooft vanzelf als er langer dan 30 minuten geen toets ingedrukt wordt.

2.3 Ingebruikname
Nadat de schakelklok minimaal 1 minuut op de voedingsspanning aangesloten is, op de b toets drukken

1.1Bedieningstoetsen

i e b q l d h m o a s

ingeven van de tijd en weekdag handmatig omschakelen van de zomer-/ wintertijd reset-toets invoeren van het programma a) controleren van de impulstijd-funktie b) invoeren van de impuls-schakeltijden invoeren van de weekdag of blok dagen instellen van het uur instellen van de minuten het handmatig schakelen of continu in/uit functie kanaalkeuze (alleen bijtwee-kanaalsuitvoering) invoeren en uitlezen van schakeltijden Wanneer de toetsen h of m ingedrukt blijven wordt er een "snelloop" verkregen bij het instellen.

Hiervoor geen scherpe voorwerpen gebruiken dit kan leiden tot beschadiging van de schakelklok. Gebruik bijvoorbeeld de punt van een balpen.

3. Basis functies 3.1 Instellen van de juiste tijd en weekdag
Druk op de i -toets u komt dan inhet instelmenu. De dubbele punt knippert niet meer. d Ingeven van de weekdag / blokdagen h Ingeven van de uren m Ingeven van de minuten i Door nogmaals op deze toets te drukken wordt de tijd geactiveerd.(dubbele punt knippert).

3.2 Instellen van de datum en de automatische zomer-/ wintertijd omschakeling
Bij gebruik van de automatische zomer-/ wintertijd omschakeling en van de astronomischefuncties, is het invoeren van de datum noodzakelijk. In het display verschijnt de tijd en de dubbelepunt knippert: Druk 5 seconden op de e –toets: 1. 1 verschijnt in het display. h instellen van de dag ( basis instelling is 1) m instellen van de maand (basis instelling is 1) d instellen van het actuele jaar (basis instelling is „01“) m instellen van het jaar „01 = 2001“ d in het geheugen zetten van deinstelling met automatische zomer-/ wintertijd omschakeling i in het geheugen zetten van de instelling zonder automatische zomer-/ wintertijd-omschakeling Als met de d–toets deze instellingen opgeslagen zijn, verschijnt f in het display. De automatische zomer-/wintertijd omschakeling is dan geactiveerd..

1.2 Aanduiding van weekdagen / blokken van dagen

1 1 _ 1 1 1

tot

2 _ 2 2 2

7 =weekdagen, 1 komt overeen met de maandag 3 4 5 _ _ = blokdagen van ma. t/m vrij. _ _ _ 6 7 = blokdagen van za. t/m zo. 3 4 _ _ _ = blokdagen van ma. t/m do. 3 4 5 6 _ = blokdagen van ma. t/m za. 3 4 5 6 7 = blokdagen van ma. t/m zo.

3.3 Uitschakelen van de automatische zomer/ wintertijd omschakeling

Druk 5 sek. op de e –toets en daarna op i -toets. Het f symbool dooft in de display. Deautomatische zomer-/ wintertijd omschakeling is nu uitgeschakeld.

Het terug gaan naar de actuele tijd gebeurt automatisch na 60 sec., of het kan handmatig d.m.v. de i toets.

3.8 Handbediening en continuschakelen
Door herhaald te drukken op de o toets kan uit de volgende mogelijkheden een keuze worden gemaakt: automatisch UIT(OFF), automatisch IN (ON), continu UIT (OFF FIX), continu IN
(ON...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Reglamento
  • Reglamento
  • Reglamento
  • Reglamento
  • Reglamento
  • Reglamento
  • reglamento
  • ¿Qué es un reglamento?

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS