Reli

Páginas: 3 (580 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2011
LES NOTES DE L’ESGLÉSIA DE JESUCRIST

1.- Consulta Ac 15 i analitza l’escissió que s’estava produint dins la cristiandat i els seus motius.
Pau i Bernabé van discutir seriament sobre si unapersona que no estava circuncidada podia considerar-se cristià i al final es van enfadar per la discussió que van tenir sobre si tenien que portar a Marcos amb ells a visitar els seus germans i es vanseparar.

2.- Defineix la paraula ecumenisme
Són les iniciatives que apunten cap a una major unitat o cooperació religiosa.
Avui, la paraula és usada predominantment per i amb referències adenominacions i esglésies cristianes separades per la doctrina, història i practica. Dintre d'aquest context particular, el terme ecumenisme es refereix a la idea d'una unitat cristiana en el sentit literal:que hauria d'existir una única Església cristiana.

3.- Consulta la constitució apostòlica Lumen Gentium, número 11 i respon a les preguntes següents:

a.- En què consisteix la santedat a la qualtots els cristians estan cridats?
El caràcter sagrat i orgànicament estructurat de la comunitat sacerdotal s'actualitza pels sagraments i per les virtuts. Els fidels, incorporats a l'Església pelbaptisme, queden destinats pel caràcter al culte de la religió cristiana, i, regenerats com a fills de Déu, estan obligats a confessar davant dels homes la fe que van rebre de Déu mitjançant l'Església.Pel sagrament de la confirmació es vinculen més estretament a l'Església, s'enriqueixen amb una força especial de l'Esperit Sant, i amb això queden obligats més estrictament a difondre i defensar lafe.

b.- On va dipositar Jesús la plenitud dels mitjans que permeten aconseguir la “perfecció de la santedat”?
Els va dipositar a l’Església.

c.- Quins són aquests mitjans?
Els mitjans són elssagraments.

4.- Llegeix les cites següents i respon a les preguntes

Mt 28,19, Lc 24, 47-48, Ac 1, 7-8, Ef 1, 22-23

a.- El caràcter missioner de l’església és accidental o forma part de la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • reli
  • reli
  • Reli
  • reli
  • Reli
  • reli
  • reli
  • Reli

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS