Reporte De Un Libro

Páginas: 5 (1009 palabras) Publicado: 3 de marzo de 2013
Adobe® Creative Suite® 6: Instrukcje instalacji produktu
Witamy w programie Adobe Creative Suite 6. W tym dokumencie przedstawiono instrukcje dotyczące instalowania i dezinstalowania pakietów CS6 oraz samodzielnych produktów.

• • • •

Instalacja oprogramowania Dezinstalacja oprogramowania Pomoc Uwagi do wydania

Instalacja oprogramowania
Instalacja pakietu Creative Suite 6 albosamodzielnego produktu z płyty
Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie nośniki instalacyjne i numery seryjne. Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie aplikacje, w tym przeglądarkę internetową. Upewnij się, że masz uprawnienia administratora lub możliwość uwierzytelnienia się jako administrator. Jeśli produkt jest instalowany jako uaktualnienie, program instalacyjny sprawdzi, czy wsystemie jest zainstalowany produkt uprawniający do uaktualnienia. Jeśli taki produkt nie zostanie znaleziony, program instalacyjny wyświetli monit o wprowadzenie numeru seryjnego uaktualnianego produktu. Oprogramowanie można także zainstalować w wersji próbnej, a następnie wprowadzić nowy i poprzedni numer seryjny na wyświetlanym podczas uruchamiania ekranie numeru seryjnego. 1. 2. Włóż płytę DVDaplikacji pakietu Adobe Creative Suite 6 albo samodzielnego produktu do napędu DVD. Kliknij dwukrotnie plik Set-up.exe (Windows) albo Install.app (Mac OS), aby rozpocząć proces instalacji.

Uwaga: Plik Setup.exe w systemie Windows może zostać uruchomiony automatycznie — zależy to od systemowych ustawień autoodtwarzania. 3. Wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.4. Gdy na ekranie wyświetli się monit o wprowadzenie numeru seryjnego, wpisz numer seryjny pakietu Adobe Creative Suite 6 albo samodzielnego produktu i zakończ proces instalacji. 5. Aby korzystać z produktu, użytkownik musi zaakceptować umowę licencyjną oraz warunki gwarancji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/eulas_pl. Aby produkt działał, koniecznejest dokonanie rejestracji i aktywowanie produktu za pośrednictwem Internetu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/activation_pl. Pojedyncza licencja Adobe na użytkownika umożliwia dokonanie instalacji jednego produktu na dwóch komputerach (np. na jednym komputerze w pracy i na jednym komputerze w domu), pod warunkiem że oprogramowanie jest używane przezjednego użytkownika na jednym komputerze. Uwaga: Aby zainstalować produkt na trzecim komputerze, należy najpierw dezaktywować oprogramowanie na jednym z dwóch używanych komputerów. W tym celu wybierz polecenie Pomoc > Dezaktywacja. Uwaga: W celu dokończenia procesu instalacji użytkownikowi może zostać wyświetlony monit o zamknięcie procesów powodujących konflikty. Szczegółowe informacje na ten tematmożna znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/learn_bgprocesses_pl. Jeśli produkt znajduje się na kilku płytach, poczekaj, aż zakończy się proces instalacji pierwszej z nich. Po zainstalowaniu zawartości pierwszej płyty usuń z napędu DVD tę płytę, a następnie włóż do tego samego napędu DVD drugą płytę instalacyjną.

1

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów pojawiającychsię podczas instalacji można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/customer_support_pl. Uwaga: Do zainstalowania dodatkowych składników lub ponownego zainstalowania oprogramowania po pierwotnej instalacji potrzebny będzie oryginalny program instalacyjny (płyta lub plik pobrany z Internetu). Opcja naprawy nie jest dostępna.

Dezinstalacja oprogramowania
Przed przystąpieniem do procesudezinstalacji zamknij wszystkie programy uruchomione w systemie, w tym inne programy Adobe, programy pakietu Microsoft Office oraz okna przeglądarki. Wykonaj jedną z następujących procedur:

• • •W systemie Windows XP otwórz Panel sterowania systemu Windows i kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy. Zaznacz produkt, który chcesz odinstalować, kliknij przycisk Zmień/Usuń, a następnie...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • REPORTE DE LIBRO
  • reportes de libros
  • Reporte De Libros
  • reporte de un libro
  • Reporte Del Libro
  • REPORTE DEL LIBRO por que a mi
  • Reporte de el libro
  • reporte de un libro

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS