Resolucion phyton

Páginas: 3 (618 palabras) Publicado: 17 de noviembre de 2010
3 Estructures de control

Feu un programa que:

3.1. Escrigui pel canal de sortida els n primers nombres naturals.

n=int(input("Entra un nombre natural: "))
k=1
while kc:
print(c,b,a)elif a>c>b:
print(b,c,a)
elif b>a>c:
print(c,a,b)
elif b>c>a:
print(a,c,b)
elif c>a>b:
print(b,a,c)
elif c>b>a:
print(a,b,c)
else:
print("Has entrat nombres iguals")3.6. A partir dels coeficients reals d’una equació de segon grau, llegits
del canal d’entrada, trobi les arrels reals.

a=int(input("a= "))
b=int(input("b= "))
c=int(input("c= "))m1=(-b+(b**2-4*a*c)**(1/2))/(2*a)
m2=(-b-(b**2-4*a*c)**(1/2))/(2*a)
print(m1, m2)

3.7. Escrigui tots els nombres de tres xifres tals que la suma de les centenes
més les desenes sigui igual a les unitats.n=100
u=n%10
dc=n//10
c=dc%10
d=dc//10
while n=0:
print(n)
else:
n=-n
print(n)
3.10. Donat un valor real x, obtingui el valor y definit de la manera següent:

def funcio(x):if xz:
y=x%z+1
elif x==z:
y=1
else:
y=z%x
return y

#programa principal

x=int(input("x="))
z=int(input("Z="))
r=funcio (x,z)
print(r)

3.19.Feu una funció que, donat un caràcter c (corresponent a un dels
caràcters: ’+’, ’-’, ’*’ o ’/’), i dos enters, n i m, calculi el resultat de
fer l’operació demanada entre ells.

defcaracter(c,n,m):
if c=='+':
x=n+m
elif c=='-':
x=n-m
elif c=='/':
x=n/m
elif c=='*':
x=n*m
return x

#programa principal

n=int(input("n= "))m=int(input("m= "))
c=str(input("c= "))
o=caracter(c,n,m)
print(o)

3.20. Donat un nombre enter, feu una funció que calculi la suma de les
seves xifres.

def suma(n):
s=0
while n!=0:a=n%10
s=s+a
n=n//10
return s

#programa principal

n=int(input("n= "))
s=suma(n)
print(s)

3.21. Feu una funció que, donat un caràcter c el converteixi a majúscula...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Phyton
  • Phyton
  • Phyton
  • Phyton
  • Informe de Phyton
  • guia phyton
  • Manual de phyton
  • Trabajo Phyton

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS