Resumen libro II y IV de la República de Platón

Páginas: 6 (1471 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2014
Filosofia
Redacció
Plató: República
Llibre II i IV

Sovint utilitzem els termes just i injust per qualificar la naturalesa d’un acte però…què vol dir que una cosa és justa o injusta? Què és la justícia? Què és la injustícia? És millor la justícia que la injustícia? Per què? Totes aquestes qüestions van sermotiu d’estudi per Plató que mitjançant els llibres II i IV de la República, la seva obra personal, intenta cercar una resposta acurada per cadascuna d’elles. Per tal de discernir què és just i què no ho és, decideix concretar primer què és una ciutat justa, i després examinar-ho igualment en cada persona, en paraules de Sòcrates “observarem la paritat del que és més gros en la figura del que és méspetit” ja que “si nosaltres de paraula veiéssim sorgir una ciutat, ¿No veuríem també com hi neixen justícia i injustícia?”.
La primera conclusió que extreu és que “una ciutat neix perquè ningú de nosaltres no és autàrquic, sinó mancat de moltes coses” i per tant, “els homes s’agruparan en un lloc habitable per fer societat i ajudar-se”, és a dir, formaran una ciutat. En aquesta ciutat, caldrà quecadascú realitzi una feina específica en funció de la seva naturalesa i es dediqui exclusivament a aquesta activitat, no pot considerar-la un treball marginal, ja que segons Sòcrates, “les coses són més belles i més fàcils si es fan segons el que els és propi i en el temps oportú, prescindint de totes les altres”. Primer, concreta aquelles professions que són més necessàries com la de pagès, queproporciona aliment; la de paleta, que construeix habitatges o la de teixidor, que confecciona vestits. Seguidament, hi afegeix altres professions que són necessàries per dur a terme les primeres com, per exemple; els fusters, els ferrers, els bovers, els ovellers, els pastors, etc. No obstant això, s’adona que una ciutat no ho pot fer tot per si sola i per tant, necessitarà importar productesd’altres ciutats. Aquesta importacions han d’anar lligades a unes exportacions i per tant, sentencia: “dels nostres productes, doncs, n’haurem de fer no solament el que ens basti a nosaltres, sinó també als altres”. Al crear una nova funció, sorgeix la necessitat de idear també una nova professió, la figura d’algú que s’encarregui d’importar i d’exportar: els comerciants. Ara bé, no només s’hauran defer intercanvis amb l’exterior sinó que es necessitaran mercaders i marxants que s’encarreguin de l’intercanvi dels béns dins la ciutat. A més, assigna una altra professió, la d’obrers, a tots aquells que tenen més força que intel·ligència. Això no és tot, a part de les professions necessàries, caldran també pintors, poetes, mainaderes, cambreres, majordoms i moltes altres professions. Quan méspersones hi hagi a la ciutat, més gran haurà de ser el territori i per tant sorgeix la necessitat de fer la guerra contra els veïns per tal d’aconseguir més espai. Però qui farà la guerra si cadascú ja té una funció assignada? Els guardians. Aquests individus segons Plató, hauran de ser “amables amb els conciutadans, però ferotges amb els enemics, altrament no esperaran que vinguin uns altres aeliminar-los: ells mateixos s’avançaran a fer-ho”, és a dir, els dominarà la part intrèpida i indomable de l’ànima, seran incombatibles i invencibles. Però no només això, “l’home que ha d’arribar a guardià ha d’afegir a la fogositat una naturalesa filosòfica”, ha de ser amic del saber. Per tant, Plató conclou “el qui hagi d’arribar a guardià de la ciutat ha de ser bo i competent ens serà filòsof, ifogós i ràpid i vigorós per naturalesa” i la formació que rebrà serà: gimnàstica per al cos i música per a l’ànima.
Un cop ha ideat com serà la creació d’aquesta ciutat i els components que la formen comença a descriure les quatre qualitats que ha de tenir aquesta ciutat per ser perfecta del tot. La ciutat ha de ser sàvia, coratjosa, temperada i justa. En primer lloc, analitza la saviesa i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • LIBRO IV DE LA REPÚBLICA DE PLATÓN
  • Platon Libro IV La República
  • LA REPUBLICA DE PLATÓN. LIBRO II
  • REPUBLICA LIBRO II PLATON
  • Resumen de los libros de la republica de platon
  • Crítica del Libro IV de la República de Platón
  • Resumen libro 2 la republica de platon
  • Resumen Libro 7 La Republica De pLaton

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS