Riscos tecnologics

Páginas: 11 (2724 palabras) Publicado: 7 de enero de 2011
ÍNDEX

1.- Riscos tecnològigs

1.1.- ¿Que són el riscos tecnològics?

1.2.- La diversitat dels riscs tecnològics

1.3.- La distribució desigual dels riscs tecnològics

1.4.- Riscs Tecnològics

2.- Riscos biològics

2.1- ¿Que són els riscs biològics?

2.2-Contaminants biològics

2.3-Vies de penetració en l'organisme

2.4-Classificació

2.5- Tipus de transmisió

2.6-Elsdiferents agents patògens

2.7-El tractament de residus ha augmentat el risc biològic a nivell laboral.

3.- Opinió personal

4.- Bibliografia

1.- RISCOS TECNOLÒGICS

1.1.- ¿Que són el riscos tecnològics?

És la probabilitat de què un objecte, material o procés perillós, una substància tòxica o perillosa o bé un fenomen a causa d'a l'interacció d'aquestes ocasioni un nombre determinatde conseqüències a la salut. l'economia, el medi ambient i el desenvolupament integral d'un sistema.
Riscs associats a l'activitat humana . Es tracta dels riscs percebuts com a fenòmens controlables per l'home o que són fruit de la seva activitat.

1.2.- La diversitat dels riscs tecnològics
• Alguns riscs són directament relacionats amb les activitats agrícoles i industrials. Elstractaments químics induïts pel productivisme agrícola contaminen les capes freàtiques. L'aigua potable escasseja.
• Les activitats industrials generen també riscs, especialment al sector de la química. Així, el 1976, en el municipi de Séveso a prop de Milà, a Itàlia, una fàbrica química va deixar escapar vapors de dioxina en l'atmosfera que han tingut greus conseqüències sobre la salut de lespoblacions properes. El 2001, l'explosió de la fàbrica química AZF de Tolosa (França) va ocasionar víctimes humanes i destruccions considerables.
• La producció, el transport i el consum d'energia són en l'origen de nombrosos riscs. El transport de petroleo per mar ja ha provocat un gran nombre de marees negres com la catàstrofe del Prestige, tenint especial incidència en Galícia, en el2002.L'emissió de gasos a efecte hivernacle, és en part responsable de l'escalfament global. Les centrals nuclears estan molt vigilades però catàstrofes (fugues radioactives) ja han tingut lloc com per exemple, l'accident de Chernóbil (a Ucraïna) el 26 d'abril de 1986.

1.3.- La distribució desigual dels riscs tecnològics

• Els riscs tecnològics existeixen als països rics així com als païsospobres o en desenvolupament. El 1984,a la ciutat índia de Bhopal, una fuga tòxica comporta la mort d'unes 4 000 persones. Les ciutats xineses són entre les ciutats més contaminades del món.
• Els països del Sud estan particularment exposats perquè el ràpid desenvolupament econòmic posa de costat les mesures de precaució elementals. Aquest va ser també el cas dels països actualment desenvolupatsdurant la revolució industrial del segle XIX al segle

1.4.- Riscs Tecnològics

* Accidents en instal·lacions industrials

- Establiments Industrials amb Substàncies Perilloses:

Hi ha nombrosos objectes, materials i productes, de què ens servim, en la nostra activitat quotidiana, que contribueixen a millorar la nostra qualitat de vida i ens permeten gaudir d'avantatges, serveis icomoditats. Tot això, gràcies a l'avenç de la tecnologia.

Tanmateix, per a la seva obtenció i fabricació es necessiten processos industrials que requereixen l'ocupació de substàncies i condicions perilloses.

Estris de material plàstic, materials emprats en la construcció i aïllament d'edificis, combustibles, fàrmacs, i fins i tot les fibres dels teixits que ens aïllen del fred i la humitat són,entre altres, productes que requereixen per a la seva fabricació l'ús i manipulació de substàncies perilloses i l'ús de processos industrials que comporten un risc.

Aquestes activitats, per simples que siguin, comporten un cert risc . És a dir, existeix la possibilitat de produir-se accidents que ocasionin importants danys.

- Accidents que podrien produir

| |Són...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • tecnologics
  • Riscos
  • Risc
  • Risc
  • Avances tecnologicso
  • Avenços tecnologics
  • objetos tecnologics
  • Maquinas risc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS