Roma

Páginas: 12 (2991 palabras) Publicado: 19 de noviembre de 2011
August de Prima Porta
• Romà imperial
• Escultura commemorativa
• Autor desconegut
• marbre

ESTIL I CARACTERÍSTIQUES

L’August de Prima Porta va ser una escultura construïda al segle I aC, per tant pertany al període romà imperial, que correspon a la època de màxima esplendor de Roma. Per als romans,les escultures tenien sempre un caràcter realista relacionat sempre ambla característica que fa referència al pragmatisme romà, el que realment els interessava era el reconeixement del personatges que representaven per part del poble. En aquesta època l’home seguia sent el motiu principal de totes les coses, la societat es basava en l’antropocentrisme,però també cal destacar la importància del poder àulic del Cèsar. L’art romà es tractava d’un art basat enl’eclecticisme, ja que rebia influències de l’art grec i etrusc.

ANÀLISI FORMAL
L’escultura d’August de Prima Porta mostra la imatge de l’emperador dempeus i descalça, elements que divinitzaven el personatge.
L’emperador apareix vestit amb una túnica sobre la qual exhibeix una cuirassa musculada amb relleus que fan efecte de clarobscur i esculpida amb relleus i una capa anomenada paludamentum que cobreixla cintura i té molts plecs amb l’objectiu d’augmentar la sensació de moviment.
Amb el braç dret aixecat exhibeix una actitud que mostra autoritat i moviment alhora. Sota la cama dreta apareix la figura de Cupido a cavall d’un dofí.
Tant en la composició com en les proporcions, l’estàtua reprodueix el model grec clàssic del Dorfífor de Policlet i utilitza el famós Contrapposto, manté el torsrecte i eleva el maluc dret i flexiona la cama esquerra.
A diferència però del model grec, el nostre emperador no reflecteix una bellesa ideal, sinó que mostra les pròpies faccions individuals, que aconsegueixen un retrat perfecte de l’individu.
Aquesta voluntat més realista també s’aprecia en els plecs del vestit i en els complements, i en la feina acurada i detallada dels relleus de lacuirassa.
Originàriament, el marbre estava completament policromat amb colors vius, com el vermell i el blau.

FUNCIÓ I SIGNIFICAT
Aquesta escultura representa a l’emperador August amb la indumentària militar pròpia d’un general romà, en l’acte d’exhortar els soldat de les seves legions.
Els relleus de la cuirassa són escenes relacionades amb els déus i amb la història militar del personatge. En lapart superior de la cuirassa apareix el cel cobert amb el mant de la bóveda celest. Apareix també el Déu solar en una quadriga i li acompanyen dues donzelles que son l’aurora i venus.A la part central apareix Tiberi, el fillastre d’August que rep unes insígnies que havien estat arravatades a Roma. Junt a Tiberi apareix la lloba capitolina. Als laterals de la cuirassa apareixen Hispània i la Galia.A la part inferior apareix la mare terra juntament amb Ròmul i Rem amb Apol·lo i Diana, que eren les divinitats protectores de la casa imperial d’August.

El Panteó
• Romà imperial
• Temple
• Autor desconegut
• Marbre, formigó, granit, maó, fusta

ESTIL I CARACTERÍSTIQUES
El Panteó pertany a l’art romà imperial, segles I Ac/ V dc, època de màxima esplendor de l’art romài en el qual l’aquitectura va servir com a romanització de l’imperi.
En aquest monument es poden observar característiques pròpies de l’època com son la sobrietat exterior dels edificis, caracteritzats per la seva austeritat i decoració interior. El material més utilitzat era el màrmol i el sistema constructiu era l’arquitravat. Va ser en aquest període que van néixer els ordes Toscà i Compost.La societat d’aquesta època era antropocèntrica i de caràcter àulic, “al servei del poder”.

ANÀLISI FORMAL
El Panteó és un edifici que presenta un pòrtic octàstil amb 4prells de columnes d’ordre corinti, que sostenen un entaulament llis coronat per un frontó triangular.
Darrere del pòrtic apareix el cos de transició que s’acobla al tambor que sosté la cúpula hemisfèrica de la cel·la. El...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Roma
  • Roma
  • roma
  • roma
  • Roma
  • roma
  • roma
  • roman

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS