salsa

Páginas: 5 (1237 palabras) Publicado: 2 de septiembre de 2014
DEURES ESTIU PSAO (català, castellà, matemàtiques, àmbit cientificotècnic, hort i
altres matèries).
T’hauràs de presentar a les matèries suspeses d’altres cursos en la data assenyalada
en el calendari de recuperacions de setembre, i presentar els dossiers i deures
encomanats. Per preparar la prova i trobar els exercicis que has de fer, consulta la
pàgina web del centre, a l’apartatdocuments.
Pel que fa a la recuperació de les matèries suspeses a 4t d’ESO durant el curs al
PSAO, trobaràs a la secció de 4t d’ESO els diferents apartats de ViP, anglès i
educació física. A més, per recuperar les matèries de llengua catalana, castellana,
matemàtiques i l’àmbit cientificotècnic hi haurà el què cal fer per recuperar la matèria.
Per català, castellà i matemàtiques hauràs d’elaborarl’examen d’acreditació (el
dimarts 2 de setembre a les 15.30h) si has suspès la matèria en l’avaluació final.

Català i Castellà
1.Selecciona un llibre de lectura de la biblioteca municipal o d’algun altre lloc.
Consulta a en Joan si veu apropiada la lectura, bé per correu electrònic
(jdedo16@gmail.com) o bé per whatssap
Un cop decidit consensuadament el llibre, elabora un resum del mateixd’unes 5
pàgines d’extensió en què apareguin els personatges protagonistes, les relacions que
mantenen entre ells i una descripció del que va succeint al llarg del llibre.
Per a cadascuna de les matèries, presenta el resum en la llengua que s’ha d’examinar.
2.Fes una carta de presentació davant una entrevista per accedir a un lloc laboral del
sector d la restauració (cambrera de bar) o del comerç(viatjant o comercial
d’operadors de mòbil). Descriu les teves virtuds i condicionants per acceptar la feina,
seguint el guió explicat al llarg del curs per a una entrevista personal per trobar feina.
Entrega un document escrit de 2 pàgines o, si vols, pots fer-ho en forma de
videocurrículum i gravar-te a a tu mateix.
Hauràs d’elaborar un examen de recuperació basat en les competènciesbàsiques. Hauràs de presentar-te i fer l’entrega de les feines d’estiu proposades en la
data fixada de la prova d’acreditació.
CÀLCUL DE LA NOTA FINAL
10% nota de curs
30% deures d’estiu
60% prova escrita d’acreditació (el dimarts 2 de setembre a les 15.30h)

Mates

Deures d’estiu obligatoris
• 2 Pdf deures mates PSAO, penjats a la web de l’IE
• Desenvolupa 5 activitats de les que trobaràs enels següent
enllaç http://www.xtec.cat/~jqueralt/estadistica.pdf

Caldrà que imprimeixis els pdfs i els entreguis en la data acordada a l’Institut Escola
de Lloret de Mar, així com les 5 activitats seleccionades.
Hauràs d’elaborar un examen de recuperació basat en les competències
bàsiques. Hauràs de presentar-te i fer l’entrega de les feines d’estiu proposades en la
data fixada de la provad’acreditació.

CÀLCUL DE LA NOTA FINAL
10% nota de curs
30% deures d’estiu
60% prova escrita d’acreditació (el dimarts 2 de setembre a les 15.30h)

Àmbit científicotècnic (ATC)
Ciències
• Fes les lectures, elabora les fitxes i respon a les preguntes del pdf


Elabora un treball sobre un d’aquests tres temes:

-Estructura atòmica, de l’àtom de Rutherford al model de Bohr-Malalties de transmissió sexual
-Aparells i sistemes del cos humà
El treball s’ha d’elaborar amb un programa de presentació de diapositives, ja
sigui el powerpoint o l’impress de format lliure open office.
En cadascuna de les diapositives s’hi a d’incloure text i imatges (gràfics,
taules, fotografies...)
Hi ha d’haver, com a mínim, 10 diapositives :
1-Portada. Nom, cognoms, curs i títol deltreball (primera diapositiva)
2-Index (segona diapositiva)
3-Introducció (tercera diapositiva)
4-Cos del treball (diapositiva 4, 5, 6, 7, 8...)
5-Conclusions (penúltima diapositiva)
6-Bibliografia emprada (útlima diapositiva)
Caldrà que imprimeixis el treball i l’entreguis en la data acordada a l’Institut
Escola de Lloret de Mar.
Hauràs de presentar oralment els apartats i el treball el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Salsa
  • Salsas
  • Salsas
  • Salsa
  • Salsa
  • salsa
  • Salsas
  • La salsa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS