Salva

Páginas: 3 (671 palabras) Publicado: 30 de mayo de 2011
CONSONANTS SORDES I SONORES

Si hi ha vibració de les cordes vocals en la producció d’un so, aquest serà sonor; si aquestes no vibren, el so serà sord.

Consonants sordes: p, t, qu, c, k, ts, x,tx, s (a principi i a final de paraula; entre consonant i vocal), ss, ç, f.

Consonants sonores: b, d, g, m, n, ny, dz, j, tg, tj,v, s (entre vocals), z, r, rr, l, ll.

Digues si les consonantssubratllades són sordes o sonores.

Kiwi, deu, perquè, tingut, comerciants, acabar, Castelló, directiu, benvinguts, públic, equip

Les següents grafies subratllades, a final de mot, sonen sempresordes, és a dir, [p], [t], [k], independentment que hi haja les grafies p o b, t o d, c o g.

Esparadrap, cansat, vestit, sang, príncep, serp, curt, equip, enfit, barat, llamp, port, fort, llac, cap,camp, llarg, mut, fang, sort, àrid, trist, llop, líquid, estúpid, àrab, veritat, quart, fosc, encàrrec, fet, sabut, sòlid, cuit, mort, tímid, record, salut, xalet, inèdit, catàleg, tònic, ginecòleg,ànec, esclavitud, diàleg, pròleg, verd

Les consonants p, t, c, k en posició final de paraula es pronuncien sonores davant d’una paraula començada per consonant sonora: blat barat, [bladbarat], sacblau [sagblau].

Digues si la consonant f sona sorda o sonora.

un autògraf ara mateix, paràgraf difícil, golf per a experts, triomf merescut

Aquesta activitat us permet observar que, en posiciófinal mai no apareix la lletra v, sinó sempre la f. Tanmateix, el so serà [v] si darrere hi ha una paraula començada per vocal o per consonant sonora: fotògraf europeu. També és v quan la síl·labafinalitza amb [f], però li segueix una consonant sonora: Afganistan.

Recordeu: el so [z] sonora representa les consonants s (entre vocals) i z. El so [s] sorda, la s (a principi i a final de paraula;entre consonant i vocal), ss, c (davant les vocals e i i) i ç.

Indica si les consonants subratllades són sordes o sonores.

amorosa, possibilitat, ascensor, pissarra, cendra, caçador, pesat,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Salve
  • Te salve
  • Salvandome
  • salvado
  • Salv
  • salve
  • Salva
  • Salvada

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS