Sociales

Páginas: 12 (2961 palabras) Publicado: 3 de noviembre de 2011
SO4 CIÈNCIES SOCIALS II. MOVIMENTS MIGRATORIS
UNITAT 1 – PRIMER LLIURAMENT
Capítol 1: Què són els moviments migratoris Capítol 2: Migracions al llarg de la Història

SO4 Ciències socials II Moviments Migratoris

Professor: Abel Caldera

1de15

CAPÍTOL 1: QUÈ SÓN ELS MOVIMENTS MIGRATORIS? 1.1 Conceptes
Les migracions són el processos pels quals les persones es traslladen d'un territoria l'altre. Per entrar a parlar de moviments migratoris, en primer lloc cal que coneguem perfectament el significat de diferents paraules: Migració: Procés de moure's d'un territori a un altre. La persona que du a terme aquest procés és anomenat migrant. Emigració: Procés de marxar d'un territori per anar a un altre. L'emigració sempre és des del punt de vista del territori d'origen del migrant.La persona que marxa d'un territori per anar a un altre és anomenat emigrant. Immigració: Procés d'arribar a un territori des d'un altre. L'immigració sempre és des del punt de vista del territori de recepció del migrant. La persona que arriba a un territori és anomenat immigrant. Tot plegat pot semblar una mica enrevessat, però és força senzill. Un migrant sempre és emigrant i immigrant alhora.Per exemple, una persona que marxa del Marroc per venir a treballar a Catalunya és un migrant, ja que du a terme el procés de passar de viure en un territori a viure en un altre territori. Al Marroc, aquesta persona és un emigrant, ja que marxa del seu país. En canvi, a Catalunya, aquesta persona és un immigrant, ja que arriba aquí des d'un país estranger. CONTINGUTS 1.1. Conceptes 1.2. Elsmoviments migratoris: una constant en la història de l'ésser humà. 1.3. Com es calculen moviments migratoris. els

SO4 Ciències socials II Moviments Migratoris

Professor: Abel Caldera

2de15

1.2 Els moviments migratoris: una constant en la història de l'ésser humà
Els processos migratoris existeixen des que existeix l'ésser humà. La història de l'extensió de l'espècie humana arreu del planetaés una història de migracions. Els primers homínids van aparèixer a Àfrica i des d'allà es van anar expandint, al llarg de molts anys, cap a tots els continents excepte l'Antàrtida. En aquest mapa podem veure l'evolució d'aquesta expansió:

Els processos migratoris tenen moltes causes, que a vegades s'interrelacionen. Poden ser causes econòmiques, causes degudes als canvis naturals de laclimatologia, causes polítiques, i entre elles les causes derivades de les guerres, expansions colonials... En els següents casos podrem observar com interactuen aquestes causes:

SO4 Ciències socials II Moviments Migratoris

Professor: Abel Caldera

3de15

Causes polítiques i bèl·liques Els jueus eren un poble que vivia a Palestina o Israel des de molt antic. L'any 63aC va ser conquerit pelsromans. En l'època en que va durar l'ocupació romana hi va haver un seguit de campanyes d'oposició a aquesta ocupació. És l'època també del naixement de Jesucrist. El 132dC va esclatar la tercera guerra judeo-romana, i els jueus van ser vençuts. Per evitar més revoltes, l'any 135dC els romans van dur a terme la destrucció de bona part de Jerusalem i d'altres ciutats jueves. Els jueus o bé van serfets esclaus o bé van ser obligats a dispersar-se per diversos indrets d'Europa i de l'Orient Mitjà. És a partir d'aquest moment en que sorgeixen les comunitats jueves en moltes ciutats europees, que tindran durada fins a la Segona Guerra Mundial, quan la majoria dels supervivents de l'Holocaust aniran a viure al recentment creat estat d'Israel. Causes de canvis naturals A les acaballes de l'ImperiRomà, un seguit de pobles van començar a penetrar cap a l'interior d'Europa, provocant finalment la caiguda de l'imperi i el sorgiment del feudalisme. Aquests pobles havien viscut a les estepes de l'actual Rússia en un moment en què aquestes eren fèrtils i humides. Amb el canvi climàtic natural, l'estepa es va anar tornant més àrida i aquests pobles es van anar desplaçant cap a les terres més...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Lo Social y Lo No Social
  • Sociales
  • Social
  • Sociales
  • Social
  • Social
  • Sociales
  • Sociales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS