SOLUCIONS PACS PSICOMETRIA 1

Páginas: 32 (7794 palabras) Publicado: 21 de marzo de 2015
Solucions PAC1
Activitat 1.
Després d'administrar el qüestionari ZKPQ-50_CC i confeccionar la nostra base de dades, a la vostra disposició en el fitxer “Dades(11-12_2).xls”, hem realitzat una primera anàlisi factorial de components principals, però per qüestions didàctiques i d’extensió d’aquesta activitat només hem tingut en compte per aquesta anàlisis els 20 ítems següents: 4, 8, 9, 10, 14,15, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 31, 33, 38, 40, 43, 45, 46 i 47. A partir d’aquesta anàlisis factorial de components principals, s’han extret els dos factors que es presenten a continuació (s’indiquen les saturacions factorials per als 20 ítems en els dos factors):


Factors

1
2
ZKPQ-4
-,084
,489
ZKPQ-8
,068
,542
ZKPQ-9
,570
-,013
ZKPQ-10
,628
,028
ZKPQ-14
,608
-,089
ZKPQ-15
,188
,256
ZKPQ-18
,603,047
ZKPQ-20
-,195
,584
ZKPQ-22
,604
,031
ZKPQ-23
-,059
,539
ZKPQ-27
,618
-,120
ZKPQ-28
,060
,476
ZKPQ-31
,469
-,017
ZKPQ-33
-,079
,704
ZKPQ-38
-,021
,599
ZKPQ-40
,555
-,005
ZKPQ-43
,386
,035
ZKPQ-45
-,080
,623
ZKPQ-46
,679
-,078
ZKPQ-47
,286
,396

1.1. Pel que fa a la validació del test, quin objectiu es persegueix amb l'aplicació d'una anàlisi factorial de components principals?

L’objectiu del’aplicació d’una anàlisi factorial de components principals és avaluar empíricament l’estructura interna dels tests multidimensionals, per tal de validar-los.

1.2. Obtingui la comunalitat, el valor propi i el percentatge de variància explicada per cada factor, i la comunalitat global, el valor propi i el percentatge de variància explicada per als dos factors conjuntament.
O sigui, completi lataula següent:

 
Càrregues factorials
del primer factor
Càrregues factorials
del segon factor
Comunalitats
ZKPQ-4
-,084
,489
0,246
ZKPQ-8
,068
,542
0,298
ZKPQ-9
,570
-,013
0,325
ZKPQ-10
,628
,028
0,395
ZKPQ-14
,608
-,089
0,378
ZKPQ-15
,188
,256
0,101
ZKPQ-18
,603
,047
0,366
ZKPQ-20
-,195
,584
0,379
ZKPQ-22
,604
,031
0,366
ZKPQ-23
-,059
,539
0,294
ZKPQ-27
,618
-,120
0,396
ZKPQ-28
,060
,476
0,230ZKPQ-31
,469
-,017
0,220
ZKPQ-33
-,079
,704
0,502
ZKPQ-38
-,021
,599
0,359
ZKPQ-40
,555
-,005
0,308
ZKPQ-43
,386
,035
0,150
ZKPQ-45
-,080
,623
0,395
ZKPQ-46
,679
-,078
0,467
ZKPQ-47
,286
,396
0,239
Variància explicada
o Valor propi
3,524
2,890
6,414
Percentatge de
Variància explicada
17,622
14,450
32,072


1.3. Quines conclusions podem extreure sobre la dimensionalitat d’aquests 20 ítems delqüestionari ZKPQ-50-CC? .
Observa alguna correspondència entre el contingut dels ítems i el concepte o constructe que resumeix cadascun dels factors? Quin nom o etiqueta aplicaria a cada factor?

Observant els resultats de l’ACP podem extreure la conclusió que els 20 ítems seleccionats del test ZKPQ-50_CC tenen una estructura bidimensional, ja que tots els 20 ítems tenen saturacions factorials elevades enalgun dels dos factors extrets.
D’una banda tenim els ítems 9, 10, 14, 18, 22, 27, 31, 40, 43 i 46 que tots ells tenen saturacions factorials superiors a 0,30 en el factor 1, i els ítems 4, 8, 15, 20, 23, 28, 33, 38, 45 i 47 que tenen saturacions factorials superiors a 0,30 en el factor 2 (menys l’ítem 15 que és quelcom inferior). El primer factor podem denominar-lo com “Neuroticisme – Ansietat”(Escala N-Anx) segons el model dels cinc factors de Zuckerman, mentre que el segon seria “Sociabilitat” (Escala Sy) del mateix model.

Activitat 2.
En aquesta segona activitat la nostra atenció es centrarà a validar l'estructura interna del qüestionari EPQ-RA. Per a això avaluarem la unidimensionalitat de dues de les quatre escales del test (E i N). En aquest sentit, considerarem que els 6 ítemsque formen part de cadascuna d'aquestes escales mesuren un constructe unidimensional, i que la puntuació total de cada escala és la puntuació composta de cadascun d'aquests constructes. A fi de comprovar empíricament aquesta unidimensionalitat, mitjançant el programa Excel a partir de la nostra mostra de 548 subjectes, vam obtenir la matriu de correlacions entre els 6 ítems que formen part de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • SOLUCIONS PACS PSICOMETRIA
  • Psicometria Solucions PS 2012 13 B 1
  • Solucions Exercicis 1bat Redox 1
  • Psicometria Actividad 1
  • SOLUCIONS ORACIONS SUBORDINADES 3 1
  • PSICOMETRÍA RECONOCIMIENTO UNIDAD 1
  • Actividad 1 revisión de presaberes psicometria
  • encuesta psicometria envidia 1 9

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS