Solucions PAC3 13 14 2 1

Páginas: 4 (995 palabras) Publicado: 21 de marzo de 2015
Preguntes
Resposta
1. El primer autor en concebre la intel·ligència com a factor únic va ser Leon Thurstone
F
2. La teoria clàssica dels tests (TCT) persegueix estimar l’error aleatori que es cometal realitzar una medició.
V
3. Segons la Teoria Clàssica dels tests les puntuacions vertaderes i els errors de mesura estan correlacionats.
F
4. La puntuació verdadera d’un subjecte es pot estimar apartir d’un interval de confiança entorn del seu error de mesura
F
5. La fiabilitat augmenta en relació directa a la heterogeneïtat de la mostra de subjectes a partir de la qual es calcula.
V
6. Elcoeficient de correlació entre les puntuacions obtingudes pel mateix grup de subjectes,en un mateix test administrat en dos moments diferents, s’anomena coeficient test-retest.
V
7. Un coeficient α deCronbach de 0,50 ens indica que la fiabilitat del test és acceptable
F
8. Considerem que un test té validesa de criteri si serveix per a predir el comportament en un constructe determinat.
F
9. Que unaprova d’examen presenti una mostra representativa de la matèria que vol avaluar és signe d’una bona validesa
V
10. Segons l’última edició fins ara dels Standards for educational and psychologicaltesting, la validesa és un concepte múltiple
F
11. Els ítems que formen part d'un test són rellevants si la informació que es demana està directament relacionada amb el que es vol mesurar.
V
12. En elstests de personalitat és interessant que els ítems tinguin validesa aparent.
F
13. Un cop ordenades les puntuacions d'un test, la mitjana serà el valor que ocupa la posició central.
F
14. Elprincipal problema dels percentils és la seva manca de simplicitat i universalitat.
F
15. Si un subjecte té una puntuació z de -1 en un test, vol dir que ha obtingut una puntuació que està una desviaciótípica per sota la mitjana.
V
16. Els decatipus tenen una mitjana de 5 punts.
F
17. Les proves d'execució típica mesuren variables escalables
F
18. En l'expressió del contingut d'un test s'ha de valorar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 1 juan 2:13-14
  • PAC1 13 14 2 SOLUCIONS 1
  • Solucions PAC3 12 13 1
  • Solucions PAC2 12 13 2
  • Solucions Activitats 13 14
  • PUC CLASE 1: 13 Y 14
  • Psicometria Solucions PS 2012 13 B 1
  • Unidad 1 Temas 13 14 Y 15 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS