soste

Páginas: 3 (541 palabras) Publicado: 23 de abril de 2013

RIU LLOBREGAT. TREBALL A CASABusca informació en les fonts detallades al final i respon a les preguntes.

Recorda que a classe de forma individual i sense apunta ni altres fontsd’informació, hauràs de contestar a una de les següents preguntes exposades,
La resposta a la pregunta s’ha de lliurar al professor/a per la seva evaluació


PREGUNTES1. Segons World WaterAsessement Programme de la UNESCO, 2006, quin és el país amb un Índex de Reutilització d’Aigua (Water Reuse Index) més elevat, Austràlia, Angola o Noruega

Australia

2. L’índex de l’ús domèstic iindustrial de l’aigua (domestic and industrial water use) mesura la demanda d’aigua domèstica e industrial. Quina és la unitat de mesura a nivell nacional: m3/persona i any o m3/any?

m3/persona

3.Quin sector es caracteritza por assolir valors entre 50-500 milions de m3 por quadrícula en el any 2000, el domèstic o el industrial?

Industrial

4. Quins sectors de demanda es mesuren en elíndex relatiu d’estrès hídric? (Relative water stress index)?

Domèstic, agrícola i industrial.

5. Qui pot gaudir del cànon social de l’aigua segons la Agència Catalana de l’aigua?

6. En elcànon de l'aigua de la Agència Catalana de l’aigua s'articula en quatre trams, segons els volums consumits o facturats es situïn per sota o per sobre de considerada dotació bàsica Per sota d’aquestadotació s’aplica el primer tram del cànon de l’aigua que té caràcter social, amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’aigua a tots els ciutadans a un cost més assequible. A quin volum ens referim per dia iper mes?

7. Digueu quin són els paràmetres de contaminació del

-Tipus específic
Tarifació individualitzada per mesurament directe de l’ús i de la càrrega contaminant abocada (DUCA bàsica) La Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA)

8. Segons l’informe de “les dades del medi ambient” 2012 de la Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • soste
  • SOSTE
  • herpez soster
  • Del sostén a la transgresión
  • Que Es El Herpez Soster
  • Instrumentos de sosten
  • Zalio sost
  • Aparato de sosten

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS