soste

Páginas: 3 (542 palabras) Publicado: 6 de noviembre de 2014
1. Què és una necessitat?

S’entén per necessitat, la manca o absència d’alguna cosa la qual si no s’assoleix, resulta inabastable una vida sana, normal, harmoniosa i completa.

2. Què és unsatisfactor?

Un satisfactor consisteix en qualsevol cosa, ja be sigui material o immaterial, que satisfà una o varies necessitats humanes fonamentals. Per exemple, l’adoctrinament, l’aire, lamedicina, l’amistat, l’estabilitat, tots, són satisfactors.

3. Què és un satisfactor destructor?

Són els que, al satisfer una necessitat, impossibiliten la satisfacció d’altres necessitats.
Perexemple, l’armamentisme satisfà la necessitat de protecció però impedeix la necessitat de subsistència, llibertat, etc.

4. Què és un satisfactor sinèrgic?

Són els que, a més de satisfer unanecessitat, contribueixen a la satisfacció simultània d’altres necessitats.

Per exemple, els jocs didàctics satisfan principalment la necessitat d’oci, i a més la de creativitat i entreteniment.

5.Com definiríeu la necessitat d’identitat?
Consisteix en una de les 9 necessitats humanes. Aquesta, sempre està construïda amb relació als límits i ens permet, als éssers humans, a situar-nos al món ia la societat.
També, implica la necessitat de ser un mateix, desenvolupa altres valors com són autoestima o el sentit de la coherència, això es realitza a partir de valors, normes i rols que agafal’ésser humà.
6. Com definiríeu la necessitat d’enteniment?
L’enteniment, forma par de les 9 necessitats humanes.
L’home, te la necessitat de conèixer, comprendre, analitzar i assimilar larealitat.
Aquesta necessitat implica a l’ésser humà, desenvolupar consciencia crítica, ser receptiu, curiós, disciplinat, etc. Tot això, prové d’àmbits escolars, familiars i en definitiva a l’entorn del’individu.


7. Com definiríeu la necessitat de participació?
Aquesta necessitat també pertany a les nou necessitats humanes.
L’home com a ésser social, té la necessitat d’integrar-se i viure en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • soste
  • SOSTE
  • herpez soster
  • Del sostén a la transgresión
  • Que Es El Herpez Soster
  • Instrumentos de sosten
  • Zalio sost
  • Aparato de sosten

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS