Specialized

Páginas: 11 (2716 palabras) Publicado: 25 de diciembre de 2011
-------------------------------------------------
Mario Sanfelix-Sabau Peña

-------------------------------------------------
Prova d'avaluació continuada 5
-------------------------------------------------
“Specialized: tecnologia aplicada a l'oci”-------------------------------------------------
Preguntes sobre el cas

Recordeu que totes les respostes s'han d'argumentaradequadament en funció dels continguts dels mòduls didàctics. A part de visitar els anteriors llocs web, recordeu que també és interessant visitar les fonts bibliogràfiques de la biblioteca de la UOC.

1) Visiteu el lloc web de Specialized a Espanya per poder identificar quin tipus de productes ofereix i descriviu les dimensions que constitueixen la seva cartera de productes. Justifiqueu vostraresposta.

Entre les dimensions dels articles que fabrica i comercialitza Specialized trobem cinc tipologies de gammes de bicicletes relativament homogènies, agrupades i estructurades segons el mercat i la tecnologia i definides per a l’ús, ja sigui a la muntanya, a la carretera, de forma combinada, per carrers, rampes i llocs de pas reduït i finalment de passeig (utilitàries). D’altra bandatrobem una gamma definida segons el seu públic concret, els nens. Finalment, l’última gamma la trobem entorn als accessoris exclusius de la marca per a la totalitat dels seus models.
L’amplitud i línea d’aquestes gammes és força extensa; A la gamma de muntanya es troben distincions entre cross country, camí, muntanya extrema, descens (freeride) i rígides (oci). A la gamma de carretera es trobendistincions entre tipologies indicades per potenciar el rendiment o bé, la resistència, així com distincions per l’ús en triatlons, cliclocross, pista (velòdrom) i freeroad. A la gamma combinada i polivalent (multiús) es troben distincions de producte segons finalitats de fitness, polivalència total i oci. A la gamma de bicicletes indicades per carrers i llocs reduïts no es troba cap distinció deproducte. A la gamma de passeig (globe) tampoc podem localitzar cap distinció de producte. Finalment i entorn a la gamma per nens, únicament es distingeixen un model per nen i l’altre per nena, tot i que a la gamma d’accessoris es distingeix entre calçat esportiu, neumàtic i equipament.
L’oferta global de comercialització es defineix per si mateixa a partir d’aquestes gammes i les seves carteresi mixos de productes, així com per l’extensa profunditat i longitud de productes, superior 50 tipologies ben diferenciades de bicicletes i superior a 100 tipologies d’accessoris exclusius de la marca.
La coherència de cadascuna de les gammes Specialized es defineix entorn al grau d'homogeneïtat dels productes que les componen, d'acord al mercat (segons el país), tecnologia i sistema dedistribució establerts segons la ubicació de venda.
Afegir, entorn a l’oferta global de la companyia, que aquesta apropa a l’usuari i públic objectiu al seu laboratori tecnològic, així com a l’estudi individualitzat de posicionament òptim que realitza de forma gratuïta. Tanmateix, i també de manera interactiva, la marca apropa al seu públic al coneixement del seu equip i els seus corredors oficials, aixícom a la possibilitat de formar part del club exclusiu Specialized.
Val a dir que la marca aproxima a l’usuari a les seves notícies i iniciatives de manera actualitzada i permanent , així com a les condicions o requisits necessaris per treballar a Specialized. Destacar la possibilitat de consultar qualsevol dubte relacionat amb el món del ciclisme de forma interactiva i alhora, destacar també lapossibilitat de reservar un test de prova per a qualsevol model. Paral·lelament, la descàrrega de catàlegs del global de productes es possible de forma online, així com la trobada immediata de distribuïdors externs o bé exclusius (“concept stores”) de la marca, estructurats per zones estratègiques a nivell mundial.

2) Analitzeu el mètode o mètodes de fixació de preus la marca segueix...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Specialized BrandBook SP Sm
  • 1.3.1.6 Worksheet
  • Specialized S Work

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS