Sublim

Páginas: 2 (301 palabras) Publicado: 16 de octubre de 2014
FONAMENTS D’HISTÒRIA I TEORIA DE L’ART
Seminari Categories Estètiques
Seminari II
SUBLIM

Llegeix amb atenció els textos de Kant, Leopardi i Newman
proposats al Seminari i respon ales següents qüestions:
1)

A partir del Paràgraf #27 de la Crítica del Judici, elabora un
quadre sinòptic confrontant el Bell i el Sublim, amb les
similituds entre tots dos i amb un clarparal·lel entre llurs
diferències. Quina és la distinció clau? plauen per si mateixos.

SIMILITUDS

Ambdós plauen per si mateixos
Lo sublim i lo bell són singulars
Donen sentiment deplaer
Judici per reflexió

DIFERÈNCIES

Limitació de la forma de l'objecte(Bell Satisfacció de la representació de
de
la
natura)/Objecte
sesnse qualitat(Bell)/Satisfacció
de
laforma(Sublim)
representació quantitat(Sublim)
El sentiment
indirectament

de

sublim

Concepte
indeterminat
l'enteniment(Bell)/Concepte
indeterminat de la raó(Sublim)

sorgeixLo sublim de l'art està
concondança amb la natura.
de

en

la

2)

A quina de les dues classes de Sublim definides per Kant et
sembla que pertany el poema de Leopardi L’infinito?Com
apareix reflectida en ell la dinàmica pròpia del sublim kantià.

El sublim matemàtic, ens enfrontem a la natura. La nostra imaginació mor i
començem a ser conscients de laimportància que té la raó, ja que en ella es
troba el que es infinit.

3)
Pensa el pintor Barnett Newman que l’art europeu ha estat
capaç de fer una pintura sublim, o no? Per què? I la pinturanordamericana?
L'artista europeu ha participat contínuament en la lluita moral entre les nocions
de la bellesa i el desig del sublim. La pintura nord-americana va descobrir lamonumentalitat de lo sublim. “Fe minimalista por la que la pintura sólo
pretende ser pintura, carente de imágenes o símbolos” El les obres de Barnett
Newman el calor emotiu desborda lo sublim.

Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Sublime
  • Lo Sublime
  • Que es lo sublime
  • sublim
  • Lo sublime
  • Lo sublime
  • Lo Sublime
  • Sublimidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS