Superior

Páginas: 5 (1192 palabras) Publicado: 16 de octubre de 2012
PAUTES PER ANALITZAR LES IMATGES A DIBUIX ARTÍSTIC (EN LES ACTIVITATS DEL CURS, EN ELS EXÀMENS I EN LES PROVES DE SELECTIVITAT)

1. Primer cal llegir molt bé què demana l'exercici:

EXEMPLES D'ENUNCIATS:
1r exemple: Observeu, analitzeu i comenteu la imatge A, relacionant-la amb els coneixements que tingueu de la perspectiva cònica.

2n exemple: Observeu, analitzeu i comenteu la imatgeA, relacionant-la amb obres del mateix tema realitzades per altres autors del segle XX. Descriviu breument la interpretació personal de l’obra.

3r exemple:
OPCIÓ A
Feu una anàlisi comparativa de les imatges A i B basant-vos en una descripció dels elements graficoplàstics, formals i espacials observats.
Si ho considereu necessari, podeu acompanyar la descripció amb un croquis on es veginl’estructura i l’organització interna de cada una de les imatges.

OPCIÓ B
Feu una anàlisi comparativa de les imatges A i B basant-vos en una descripció dels valors semàntics, i feu-ne també una interpretació personal de cada una. Si ho considereu necessari, podeu acompanyar la descripció amb comentaris relacionats amb els autors, els estils i les èpoques.

4t exemple:
Observeu les imatges A i Bi responeu breument a DUES de les qüestions següents. Escriviu deu línies com a màxim per cada resposta.
1.1. Analitzeu les característiques cromàtiques de la imatge A.
1.2. Analitzeu i compareu les connotacions socials i polítiques de les imatges A i B.
1.3. Feu una anàlisi comparativa de la composició de les imatges A i B. Hi podeu adjuntar un croquis.
1.4. Analitzeu les característiquescromàtiques de la imatge B.

2. Intentar contextualitzar l'obra a partir de la informació que ens donen: ja sigui per la mateixa imatge o ja sigui per la referència.
• Pel tema
• Per la situació històrica o social de l'època (ens fixem en la data que apareix en la referència!)
• Per l'estil o moviment artístic
• Per la relació semblança o oposició a altres artistes o obres• Per la funció de l'obra
• Per la representació espacial de l'espaiEXEMPLES DE REFERÈNCIES:
IMATGE A. Félix González-Torres (1957-1996). Untitled, 1991. Fotografia exposada a vint-i-quatre punts de la ciutat de Nova York, amb mides diferents. Galeria Andrea Rosen, Nova York.
IMATGE B. Rembrandt (Harmensz van Rijn, 1606-1669). Ronda de nit, 1642. Oli sobre
tela, 363 ⋅ 437 cm.Museu Rijks, Amsterdam.


3. ANÀLISI OBJECTIVA : "... descripció dels elements graficoplàstics, formals i espacials observats."
1. Tècnica (apareix en la referència): pintura a l'oli? Dibuix a carbonet? Fotografia?... Fixar-se també en el suport (paper? fusta policromada? tela?...) i el format i les mides, per fer-nos una idea.
2. Podem situar l'obra en algun moment històric? Laconeixem? Coneixem l'autor? El podem situar en algun moviment artístic? Hem de mirar la data de l'obra i la data de naixement i mort de l'autor, ubicar l'obra mentalment (encara no ho escriurem!) en el seu context social, artístic, cultural...
3. Analitzem els elements des dels més generals fins als més detallats i secundaris (independentment de si és realista o abstracta):
oComposició: com és? Equilibrada? Desequilibrada? Simètrica? Llei de la balança? Compensació de masses? Estructura, masses i pesos visuals, esquema compositiu... El format és important per a la composició? Deixa espais buits o té horror vacui (ho omple tot)? Línies generals de la composició.
o Reconeixem formes i figures? Ho descrivim.
o En quant a l'espai: Mostra profunditato és una imatge plana? Quins indicadors de profunditat hi ha?
o Mostra perspectiva cònica? On té situada la línia horitzó? Alta? Baixa? És un picat? un contrapicat? On té els punts de fuga?
o En quant a la relació entre els elements o figures? Aspectes de proporció i escala o desproporció, deformació, distorsió... que influeixin en la composició.
o És una...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • superior
  • Superior
  • superior
  • Superior
  • superior
  • superior
  • Yo superior
  • superior

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS