Trabajo Psicología

Páginas: 5 (1056 palabras) Publicado: 9 de noviembre de 2012
Unitat 2: Jo decideixo

1) Definir els següents conceptes: Personalitat: conjunt de trets característics d’una persona que la distingeixen d’una altra i que la constitueixen com a persona. Identitat: conjunt de característiques que fan que una persona o una comunitat sigui ella mateixa. Llibertat: possibilitat de decidir una persona per si mateixa sobre la pròpia conducta i sobre el sentit o laconfiguració del propi ésser, la qual comporta una capacitat d’elecció entre diverses alternatives. Responsabilitat: capacitat que té tot subjecte actiu de dret de conèixer i d’acceptar les conseqüències d’un acte propi conscient i lliure.

-

-

-

2) Explicar els diferents tipus de llibertat ( ex; llibertat d’expressió, llibertat política, ...) - Llibertat civil: estat dels ciutadans,els drets dels quals són protegits per una comunitat civil organitzada. Llibertat condicional: benefici atorgat a un penat, quan ha complert la major part de la pena, mitjançant el qual obté la llibertat fins a la fi de la seva condemna. Llibertat de l’aire: dret a la lliure navegació aèria. Llibertat de navegació per aigües: dret a lliure navegació per aigües que no són propietat de cap estat.Llibertat de premsa: llibertat d’imprimir i de difondre tota mena de productes impresos (diaris, revistes, llibres, opuscles, ...) de qualsevol contingut, amb les úniques limitacions que estableixen les lleis. Llibertat d’expressió: dret fonamental mitjançant el qual tota persona pot manifestar públicament les seves opinions i creences. Llibertat individual: estat dels ciutadans que són lliures entot allò que la llei no prohibeix. Llibertat religiosa: dret de l’individu a professar en el seu fur intern una creença religiosa i a manifestar-la exteriorment.

-

-

-

-

-

-

Llibertat política: conjunt de llibertats establertes als països democràtics que permeten als ciutadans la participació en les tasques polítiques.

3) Buscar una imatge de cada tipus de llibertat icomentar per què l’has escollida.

Llibertat civil: L’he escollit perquè en aquesta imatge hi podem observar civils que ens protegeixen i estan a la nostra disposició en cas que sigui necessari.

Llibertat condicional: En aquesta il·lustració veiem que deixen en llibertat a aquest home i ell somriu perquè li han donat la condicional.

Llibertat de l’aire: L’he triat perquè observem molts avionsque van lliures pel cel i, per tant, poden volar lliurament.

Llibertat de navegació per aigües: En aquesta imatge podem veure un vaixell navegant pel mar, per tant, representa la llibertat de navegació en un lloc el qual no n’és propietari l’estat.

Llibertat de premsa: En aquesta imatge hi podem observar una cadena que fa que no puguem obrir-lo. Representa que no hi ha llibertat de publicarquelcom i, per tant, no ha llibertat de premsa. Penso que és una fotografia molt original per mostrar aquest tipus de llibertat.

Llibertat d’expressió: És una bona imatge ja que representa que les persones no poden expressar les seves opinions. Veiem un noi am la boca precintada i no pot dir res sobre el que pensa. No hi ha llibertat d’expressió.

Llibertat individual: He triat aquestail·lustració ja que podem observar un ocell que surt de la seva gàbia perquè és lliure. Podem intuir que representa la llibertat que té cadascú de fer les coses que no prohibeixen les lleis.

Llibertat religiosa: En aquesta imatge podem reconèixer la discriminació de persones religioses. La il·lustració ens mostra despreci cap a aquestes persones que creuen en una religió i, per tant, no tenen llibertatreligiosa en la qual poden opinar i pensar en la religió que vulguin.

Llibertat política: Aquesta fotografia explica la llibertat política que tenen els habitants de països democràtics al poder decidir i votar per poder tenir una part de protagonisme a la societat.

4) Cercar un poema, una lletra de cançó que parli de la llibertat i comentar-la. POR ESTA LIBERTAD Por esta libertad de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Trabajo Psicologia
  • Trabajo De Psicologia
  • trabajo de psicologia
  • Trabajo De Psicologia
  • TRABAJO DE PSICOLOGIA
  • psicologia del trabajo
  • Trabajo Psicologia
  • trabajo de psicologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS