Treball

Páginas: 6 (1348 palabras) Publicado: 17 de diciembre de 2012
SOuhaila Daghmoumi
1r Btx

Comprensió i Expressió
1. Quines dues teories planteja Javier Sierra? Cita les argumentacions que utiliza l’autor per recorlzar-les.
2. El títol del llibre que se`ns presenta és la ruta prohibida. Per què creus que l’autor va triar-lo?
3. Ens trobem davant d’un text objectiu
O subjectiu? Per què? Raona la teva resposta.
4. Tria un d’aquests temes iedacta un text de no més de 500 paraules tot expressant la teva opinió i utilitzant els arguments necessaris:
· la historia depèn de qui l’explica.
.la novel·la histórica pot pasar en dubte la historia.
5. La grafia x no zona igual a explicar [ks] i desxi-frar [f].Classifica les paraules del text segons si es pronuncien com explicar o com desxifrar.
6. Assenyala l’antecedent delspronoms destacats:La historia no és sempre com ens l’han explicat. Entre el laberint cronològic dels fets i la galeria de persontages que han marcat una época, s’hi amaguen detalls essencials.
7. Proposa un sinònim per a empresa, publicacions,periple, i explica el mot anacronisme.
8. Quin tipus de recurs retòric és la dama de la dalla? Què significa?

MORFOLOGIA
14. A partir de la sevacategoría gramatical, i seguint el model com a exemple, justifica l’accentuació de les paraules següents: ús, món, féu, dóna.
“és”, la tercera persona singular del present d’indicatiu del verb “ser” porta accent per diferenciar-se del pronom reflexiu es.
Ús: accent diacritic. Us: pronom feble.
Món: nom. Mon: article com per exemple mon pare.
Féu:preterit perfect simple. Feu: del verb fer.
Dóna: del verb donar. Dona: nom (persona femenína)


15. Els adjectius numerals cardinals (un, dos, tres…) tenen un equivalent ordinal (primer, segon, tercer…).
Segons això, escriu els ordinals correspoents .
CARDINAL | ORDINAL |
Cinc | Cinquè |
Tretze | Tretzè |
Dinou | Dinovè |
Vint-i-dos | Vint-i-dosè |
Trenta |Trentè |
Seixanta-cinc | Seixanta-cinquè |
Cent | Centè |
Mil | milè |

-Ara, uneix als numerals ordinals anteriors les desinències de:
·Femení singular:
Cinquena, tretzena, dinovena, vint-i-dosena, trentena, seixanta-cinquena, centena, milena.
·Masculí plural:
Cinquens, tretzens, dinovens, vint-i-dosens, trentens, seixanta-cinquens, centens, milens.
·Femení plural:
Cinquenes,tretzenes, dinovenes, vint-i-dosenes, trentenes, seixanta-cinquenes, centenes, milenes.
16. Observa aquestes dues columns I aprèn l’ús correcte del gènere d’alguns mots catalans.
NO ES DIU | ES DIU |
Els postres | Les postres |
Les afores | Els afores |
Una dubte | Un dubte |
La costum | El costum |
Un anàlisi | Una anàlisi |

Escriu una oració amb cadascuna de les formes correctes deles paraules anteriors en què aparegui un adjectiu-qualificatiu o determinat-concordant amb el nom.
Les postres les postres que fa la meva àvia són de chocolate, o sigui de color marró.
Una anàlis A la meva mare li van fer una análisi de sang.
Un Dubte La Gemma té un dubte sobre els seus sentiments hacia Martí.
El costum El costum de Lizbeth és adquirit per laseva mare.
Els afores Fa molt de fred els afores del meu institut.

17. Omple les oracions següents amb un article adequat al gènere del mot. Si tens dubtes, busca la paraula en el diccionari.
· La calor que fa durant els mesos d’estiu és insuportable.
·Pareu atenció i mireu bé el senyal que teniu situat a la vostra dreta.
·La nostra empresa liquidarà el deute que té amb lavostra.
·La xocolata amb cacau és força amargant.
·Si necessitem ferro, hem de menjar les llenties i els espinacs.
·Li agrada molt de jugar amb les titelles.
·Porta una ortodoncia perquè té problemas als dents.
·Ha caigut i s’ha fet in trau el front.
·Ha d’anar al dentist perquè té un problema important amb el dent.
·Vam obrir el compte a l’oficina que hi ha al costat de casa.
18. De...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Treball
  • Treball
  • Treball
  • Treball
  • Treball
  • TREBALL
  • Treball E
  • treball

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS