Un Encàrreg De Disseny Gràfic De Manera Legal

Páginas: 4 (865 palabras) Publicado: 24 de mayo de 2012
UN ENCÀRREG DE MANERA LEGAL
Àlex Català Coll.
Introducció a la gestió del disseny
2n de grau en disseny.

Són molts els disenyadors que es troben estodiant, o que estan a l'atur que acceptenencàrregs de particulars o empreses de manera irregular perque desconeixen quines són les passes a seguir per realitzar aquest tipus de transacció de manera legal.
És del tot corrent pensar que ningú esvol donar d'alta al cens d'empresaris i professionals per tan sols agafar un baix nombre de feines a l'any (el famós cas de no superar els 3.000€ anuals), ja que el cost de les mensualitats de laquota per als autònoms pot fer que no ens surti rentable agafar la feina.

La part que es refereix a la feina en sí mateixa és exàctament igual que com la coneixiem fins ara.Un client es posa encontacte amb un dissenyador, es determina el tipus d'encàrreg, s'estipula un preu aproximat, es fan les presentacions, els retocs, s'acorda un art final i un preu conccret, i s'entrega el producteacabat.Normalment aquests casi qualsevol tipus de projecte o encàrreg suposa unes despeses en material, tal vegada lloguer de maquinaria, etc. Es recomanable que guardem les factures de les despeses que hemrealitzat per dur a terme la feina de l'encàrreg, ja que a l'hora de declarar a l'agència tributària sens podrà descomptar la diferència de l'IVA cobrat i del pagat.

Tota activitat comercial, perpoder ser regular i legal ha de quedar registrada. La manera de registrala es fent una factura. Tots nosaltres, com a subjects de dret i persones físiques i jurídiques podem fer una factura.

Lesfactures han de ser clares i s'han de poder reconeixer com a tals, per tant ha d'apareixer el nom factura.
Cada factura ha d'estar enumerada i ha de tenir la data d'expedició. Si al llarg de l'any en feimmés d'una hem de tenir cura de que l'enumeració es faci per ordre cronològic. Per exemple: si la factura número 1 data del 25 de març, la número 2, ni cap de les següents, podrà ser anterior a la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Forma I El Disseny Gràfic
  • Disseny grafic
  • Aspectos Legales del Diseño Gráfico
  • 20 maneras de fastidiar a un diseñador gráfico
  • historia del disseny grafic
  • PAC1 Disseny grafic Anunciat
  • Disseny Gràfic Pac1 Uoc
  • Què és el disseny

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS