Un món de llengues

Páginas: 6 (1404 palabras) Publicado: 6 de marzo de 2014
Preguntes
1. Quantes llengües es parlen, aproximadament, al món en l'actualitat? Per què les llengües s'agrupen en "famílies lingüístiques"? Elabora un llistat amb les principals famílies lingüístiques existents avui dia al món.
R/ Al món es parlen més de 5000 llengües. Les llengües s'agrupen en "famílies lingüístiques" perquè s'han derivat d'una mateixa llengua, però els lingüistes encara nos'han posat d'acord en una classificació genètica universal. 
1. Macrofílum Nostràtic
1. Fílum Indoeuropeu
1. Família Romànica
2. Família Germànica
3. Família Eslava
4. Família Bàltica
5. Família Cèltica
6. Grec
7. Albanès
8. Armeni
9. Família Indoirànica
1. Subfamília Índica
2. Subfamília Iraniana
10. Altres llengües de l'Índia
2. Fílum Uràlic-Iukagir
1. Família Finoúgrida
1.Subfamília Úgrida
2. Subfamília Finopermiana
2. Família Samoidea
3. Iukagir
3. Fílum Altaic
1. Família Turquesa
2. Família Japonesa
3. Coreà
4. Família Mongòlica
5. Família Tungús - Manxú
4. Família Sud Caucàsica
5. Ainú
6. Nivkhes
7. Família Txucoto-Camtxatca
8. Família Dràvica
9. Fílum Afroasiàtic
1. Família Semítica
2. Família Cuixítica
3. Família Txadiana
4. Família Berber
5.Família Omòtica
10. Família Esquimo-Aleuta
2. Macrofílum Dené-Caucàsic
1. Basc
2. Fílum Nord Caucàsic
1. Família Est
2. Família Central
3. Família Oest
3. Ket
4. Buruixaski
5. Nahali
6. Família Sino-Tibetana
1. Xinès
2. Subfamília Tibeto-Birmana
7. Fílum Na-Dené
1. Familia Atapascana
2. Tlingit
3. Haida
4. Eyak
3. Macrofílum Aústric
1. Família Miao-Yao
2. Fílum Austroasiàtic1. Família Mon-Khmer
2. Família Munda
3. Fílum Austro-Thai
1. Família Thai
2. Família Austronèsica
1. Subfamilia Taiwanesa
2. Subfamilia Malai-Polinèsica
4. Macrofílum Congo-Sahara
1. Fílum Nilo-Saharià
1. Família Sudànica Oriental
2. Família Sudànica Central
3. Família Sahariana
4. Família Koma
5. Família Maba
6. Songai
7. Fur
8. Kunama
9. Berta
2. Fílum Nígero-Kordofanès
1.Família Kordofana
2. Família Nígero-Congolesa
1. Subfamília Kwa
2. Subfamília Atlàntica
3. Subfamília Adamaua-Ubangui
4. Subfamília Mandé
5. Subfamília Benué-Congo
6. Subfamília Gur (Voltiac)
3. Fílum Khoisan
1. Familia Sudafricana
2. Sandawe
3. Hatsa
4. Altres Llengües d'Àfrica
5. Macrofílum Amerindi
1. Fílum Amerindi Nord
1. Familia Almosà - Keresiú
1. Subfamilia Almosà
2.Subfamilia Keresiú
2. Familia Penuti
3. Familia Hocan
2. Fílum Amerindi Central
1. Familia Kiowa - Tanoà
2. Familia Uto - Asteca
3. Familia Oto - Mangueana
3. Fílum Chibcha - Paez
4. Fílum Andi
5. Fílum Equatorial - Tucano
1. Familia Tucana
2. Familia Equatorial
6. Fílum Ge - Pano - Càrib
1. Familia Ge
2. Familia Pano
3. Familia Càrib
7. Altres llengües d'Amèrica
6. OCEANIA
1. FílumIndo-Pacífic
1. Andamàn
2. Família Trans-New Guinea
3. Família West Papua
4. Família Sepik-Ramu
5. Família Est Papua
6. Família Torricelli
7. Família East Bird's Head
8. Família Geelvink Bay
9. Família Sko
10. Família Kwomtari-Baibai
11. Família Left May
12. Família Amto-Musan
13. Altres i Aillades
2. Fílum Australià
1. Família Pana-Nyungan
2. Família Daly
3. Família Gunwingguan
4.Família Burarran
5. Família Yiwaidjan
6. Família Wororan
7. Família Bunaban
8. Família Nyulnyulan
9. Família Djeragan
10. Família West Barkly
11. Família Maran
12. Família Djamindjungan
13. Família Mangerrian
14. Família Laragiyan
15. Llengües Aïllades

2. La situació més normal al món és la del bilingüisme. Demostra-ho buscant tres països de cadascun dels cinc continents (Europa,Àsia, Amèrica, Àfrica i Pacífic)
on es parlin més d'un idioma en el seu territori estatal.
 Europa
 Bèlgica: francès i neerlandès
 Finlàndia: finès i suec
 Irlanda: irlandès i anglès
Amèrica
 Bolívia: espanyol, quítxua i aimara
 Canadà: anglès i francès
 Haití: francès i crioll haitià
Àsia
 Afganistan: paixtú i persa
 Iemen (Rep. Dem. i Pop.): àrab i anglès...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Les llengües del món
  • les llengues del mon
  • Les llengües del mon. Test
  • Mal de llengues
  • Mal de llengües
  • Història De Las Llengües
  • Mone
  • Mono

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS