unidad8 historia mundo contemporaneo

Páginas: 6 (1321 palabras) Publicado: 9 de enero de 2015
Al començament del s XIX - disminució de l’ús del català com a llengua de cultura i administrativa, com a conseqüència del Decret de Nova Planta, que havia derogat tota l’estructura político-administrativa de Catalunya.
Malgrat el retrocés, el català continuava viu com a llengua en la parla quotidiana i el manteniment de les costums i tradicions.
El moviment cultural i literari derecuperació de la llengua i cultu ura catalanes, conegut com la RENAIXENÇA, va sorgir a Catalunya cap el 1830.
- L’ODA A LA PÀTRIA (1833) de Bonaventura Carles Aribau
- Els escrits de Joaquim Rubió i Ors marquen l’inici d’aquesta
L’any 1859 s’inicià la celebració dels Jocs Florals moderns. (Jocs Florals: concurs poètic anual) Es reinstauraren el 1859 amb la finalitat d’estimular l’ús literari delcatalà.
Les classes populars sempre havien utilitzat el català de comunicació oral i hi havia una literatura i teatre populars escrits en njun català molt proper a la llengua parlada.
Uns quants escriptors liberals criticaven els Jocs Florals per utilitzar un llenguatge arcaïtzant, Aquesta renaixença popular va involucrar capes molt més àmplies de la societat. Cal destacar, Anselm Clavé, Abdó Terradesi Frederic Soler (Serafí Pitarra)
Valentí Almirall, polític i periodista, va ser el primer a formular una doctrina del fet diferencial català a Lo catalanisme.
Van aparèixer nombroses publicacions que van ajudar a difondre la lectura , com La Renaixença, diaris com el Diari Català, revistes com la Tramuntana (anarquista) i periòdics republicans com La Campana de Gràcia i L’Esquella de laTorratxa.
ELS INICIS DEL CATALANISME POLÍTIC
Les primeres revoltes populars, sovint insurreccionals es produeixen entre 1835 i el 1843 sorgiran en contra de la centralització política, econòmica i administrativa.
Les revoltes més conegudes seran entre 1835-1843, les bullangues (Tumult, avalot) que eren protestes pel malestar social i polític dirigits contra el clergat i les autoritats polítiques.Primera mostra d’oposició al centralisme.
Un exemple serà la Jamància 1843, contra l’autoritarisme d’ Espartero
Un altre element defensor del catalanisme polític fou el federalisme com a doctrina i opció de govern durant el sexenni revolucionari (1868-1874)
El federalisme es va iniciar de la mà del republicanisme des de la dècada de 1840, amb Abdó Terrades. El 1868 neix el Partit RepublicàFederal de F. Pi i Margall, que sostenia que
Espanya era una nació que havia de garantir la plena participació dels ciutadans, l’exercici de les llibertats, la protecció dels drets i la igualtat jurídica. Defensava que l’Estat federal espanyol havia de ser el resultat de la unió voluntària dels diferents pobles de la Península.
L’any 1869, un grup de federals catalans (Almirall, Anselm Clavé...)van signar el Pacte Federal de Tortosa. Es un acord per impulsar un Estat federal. Es va concretar durant la primera República
Durant la Restauració (1875-1898) el republicanisme federal va perdre pes. Josep Mª Vallès i Ribot en el congrés que el partit celebrà el 1883 va impulsar un projecte de Constitució de l’Estat Català dins la Federació Espanyola.
VALENTÍ ALMIRALL I EL CENTRE CATALÀ
ValentíAlmirall va tenir un paper destacat en el republicanisme federal Català.
Segons ell la modernització d’Espanya només podia arribar a partir de la implantació d’una república federal.
Serà durant la dècada de 1880 quan Valentí Almirall va fundar el primer diari escrit íntegrament en català, el Diari Català (1879) on explicava que el catalanisme havia de superar la formulació literaria icultural per passar també a la política.
Va fundar la primera organització cultural i alhora política del Catalanisme , El Centre Català (1882). A més va sistematitzar la doctrina del catalanisme polític en el llibre Lo Catalanisme (1866), fundant una organització política interclassista amb un programa reivindicatiu catalanista.
Va defensar la creació de partits polítics d’àmbit català....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resumen de historia del mundo contemporaneo
  • Breve historia del mundo contemporaneo
  • historia del mundo contemporaneo
  • Historia del mundo contemporaneo
  • historia para el mundo contemporaneo
  • historia del mundo contemporaneo
  • Historia social del mundo contemporaneo
  • Historia del mundo contemporaneo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS