Valoarcion integral de los patrones maryory gordon

Páginas: 2 (449 palabras) Publicado: 26 de abril de 2011
Dades a l’ingrés

Identificació del client

Cognoms:

Nom: Marta Edat: 21 Sexe: femení

Data d’ingrés: 26/04/2011

Diagnòstic mèdic

Tractament

Signes vitals a l’ingrés2. Etapa de Valoració

Recollida de dades per Patrons Funcionals
de Salut de Marjory Gordon

Percepció i cura de la salut:

- Motiu d’ingrés:

- Principal problema de salut:

-Descripció de la salut en general:

- Mesures preventives, prevenció d’accidents, què fa per cuidar la seva
Salut:

- Antecedents personals (malalties, hospitalitzacions, intervencions
anteriors):

-Antecedents familiars d’interès:

- Resum de l’aspecte general del malalt:

- Hàbits tòxics: tabac, alcohol, drogues...

- Al·lèrgies: alimentàries, medicamentoses, altres (descripció de lareacció
experimentada)

- Medicació habitual

- Altres dades importants

Nutricional i metabòlic:

- Darrera ingestió d’aigua o aliments (dejú...)

- Dieta especial

- Ingesta habitualdiària (quantitat, horari, distribució, aliments preferits o
rebutjats)

- Apetit

- Canvis recents de pes

- Problemes en la deglució o mastegació
- Estat dentari

- Problemes gastrointestinals:nàusees, vòmits, dolor, cremor...

- Valoració de la pell: Tª, coloració, turgència, edemes, alteracions
cutànies, ferides, taques, estomes, vies endovenoses, drenatges...

- Altres dadesd’interès

Eliminació:

Intestinal:

- Darrera deposició

- Freqüència i horari habitual

- Descripció de la femta (coloració i consistència)

- Hipersensibilitat / distensió abdominal

-Existència d’estoma d’eliminació intestinal (tipus)

- Problemes d’hemorroides

- Deposicions involuntàries

- Ús d’ajudes intestinals

Vesical:

- Darrera micció

- Freqüència i horari habitual- Descripció de l’orina (quantitat, coloració, aspecte)

- Problemes miccionals (incontinència, dolor, retenció, nictúria,
enuresis, disúria...)

Activitat i exercici:

- Estat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Patrones gordon
  • Valoracion de ennermeria patrones de gordon
  • Patrone De Mayori Gordon
  • Patrones Funcionales de Marjory Gordon
  • Patrones Funcionales de Marjory Gordon
  • patrones funcionales marjory gordon
  • Patrones funcionales de majori gordon
  • patrones de maryori gordon

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS